Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία

ΕΠΙΣΗΜΕΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ζητήστε προσφορά (24 ώρες το 24 ωρο) στο 210-4110221

Θέσεις οχτώ (8) μηχανικών σε COMPRO AE, ALOUETTE, INTERNET Q, Ocean Rig, ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε., Biofresh SA στην Αττική και την Πελοπόννησο. – 1. 21. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

 /  Tags: ,

Θέσειςοχτώ (8) μηχανικώνσε COMPRO AE, ALOUETTE, INTERNET Q, Ocean Rig, ΔΕΛΦΟΙΑ.Ε., Biofresh SA στηνΑττικήκαιτηνΠελοπόννησο.

 

Eight (8) job positions for engineers in COMPRO AE, ALOUETTE, INTERNET Q, Ocean Rig, DELPHI SA, Biofresh SA (Attica and Peloponnese).