ΧΡΗΣΙΜΑ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ζητήστε προσφορά (24 ώρες το 24 ωρο) στο 210-4110221

Πότε μια μετάφραση είναι επίσημη;

Έγκυρη επίσημη μετάφραση υφίσταται μόνον όταν έχουμε συνημμένα το αμετάφραστο με το μεταφρασμένο κείμενο, με ενδιάμεση επικύρωση (σφράγιση), ώστε να αποτελούν εννιαίο σώμα, είτε πρόκειται για μετάφραση από την ελληνική προς την ξένη γλώσσα είτε το αντίστροφο. Δικαίωμα επικύρωσης μεταφράσεων στη χώρα μας έχουν:
1.  οι Έλληνες δικηγόροι
2.  οι Έλληνες συμβολαιογράφοι
3.  οι πτυχιούχοι μεταφραστές του τμήματος Ξένων Γλωσσών,
μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
4.  η μεταφραστική υπηρεσία του ελληνικού υπουργείου εξωτερικών.

Τι κάνω όταν θέλω να διατηρήσω το έγγραφο που πρόκειται να μεταφράσω στην κατοχή μου?

Όταν έχουμε ένα έγγραφο προς επίσημη μετάφραση και δεν επιθυμούμε να το διαθέσουμε προς επισύναψη με τη μετάφρασή του (βλ. προηγ. απαντ.), τότε δημιουργούμε ένα (ή περισσότερα) γνήσιο αντίγραφο αυτού και επισυνάπτουμε αυτό με τη μετάφραση ώστε να επικυρωθούν. Στην περίπτωση που το έγγραφο είναι ελληνικό τότε δικαίωμα παραγωγής αντιγράφου έχουν:
οι Έλληνες δικηγόροι
οι συμβολαιογράφοι
όλες οι διοικητικές αρχές
Κ.Ε.Π.
Στην περίπτωση που το έγγραφο είναι ξενόγλωσσο τότε δικαίωμα παραγωγής αντιγράφου έχουν μόνον:
οι Έλληνες δικηγόροι
και ο φορέας που το εξέδωσε

Μπορώ να επικυρώσω αντίγραφο της μετάφρασης μου σε δημόσιο φορέα ή Κ.Ε.Π.;

ΝΑΙ, εφόσον τον έγγραφο φέρει στρογγυλή σφραγίδα της ελληνικής δημοκρατίας.
Εάν οι μεταφράσεις έχουν πραγματοποιηθεί από Δικηγόρο, τότε το αποκλειστικό δικαίωμα της έκδοσης των γνησίων αντιγράφων, έχουν μόνον οι Δικηγόροι οι οποίοι εξέδωσαν την πρωτότυπη μετάφραση.

Οι τίτλοι ECDL χρειάζονται μετάφραση;

ΝΑΙ, όπως και κάθε έγγραφο, που έχει ακόμη και ένα όνομα σε Λατινική γραφή.