ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ζητήστε προσφορά (24 ώρες το 24 ωρο) στο 210-4110221

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πρωτοπορώντας σε υπηρεσίες παρέχει σε εταιρείες και πολίτες βοηθητικές υπηρεσίες για το Δημόσιο στο σύνολό του.

Αναζήτηση – έκδοση – επικύρωση εγγράφων στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού από Δημόσιους Φορείς, Υπουργεία, Ασφαλιστικά Ιδρύματα, Δήμους, Νομαρχίες, εταιρείες και πολίτες.