ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ζητήστε προσφορά (24 ώρες το 24 ωρο) στο 210-4110221

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ σε 125 γλώσσες και σε 214 επίστημονικές κατευθύνσεις, μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες ανά κλάδο μεταφραστές  (τεχνολόγους, μηχανολόγους, οικονομολόγους, γιατρούς, δικηγόρους, φιλολόγους, κ.λ.π.) σε κείμενα τεχνικά, μηχανολογικά, οικονομικά, νομικά, ναυτιλιακά, ιατρικά, Φ.Ε.Κ., φαρμακευτικά, μελέτες, εγχειρίδια, πληροφορικής, διατριβές, εμπορικά, αλληλογραφία, πιστοποιητικά, πιστοποιητικά για όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου, έγγραφα για αλλοδαπούς κ.α.

Πραγματοποιούνται επίσης: Επικυρώσεις αντιγράφων, δακτυλογραφήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, αποβιντεοσκοπήσεις, επιμέλεια κειμένων, υποτιτλισμοί, σύνταξη επαγγελματικών βιογραφικών, συμπλήρωση κάθε είδους αιτήσεων. (πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες)