ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Επικυρώσεις αντιγράφων

Πραγματοποιούνται επικυρώσεις αντιγράφων σε οποιοδήποτε ελληνικό ή ξενόγλωσσο κείμενο

  • Δακτυλογραφήσεις

΄Αμεσα και σε ανταγωνιστικές τιμές παραδίδεται μεγάλος όγκος δακτυλογραφημένου κειμένου

  • Απομαγνητοφωνήσεις – Αποβιντεοσκοπήσεις

Οποιδήποτε ηχητικό ή οπτικό δεδομένο, ελληνικό ή ξενόγλωσσο (διοικητικό συμβούλιο, συνελέυσεις κλπ) μετατρέπεται σε κείμενο οποιαδήποτε μορφής

  • Επιμέλεια κειμένων

Εξειδικευμένοι επιστήμονες ανά κλάδο μεταφραστές πραγματοποιούν επιμέλεια κειμένων σε 125 γλώσσες και 214 επιστημονικές κατευθύνσεις.

  • Υποτιτλισμοί

Αναλαμβάνουμε τη προσθήκη υποτίτλων (και εάν χρειαστεί και τη μετάφραση) σε οποιαδήποτε γλώσσα

  • Σύνταξη επαγγελματικών βιογραφικών,

Αναλαμβάνουμε τη διαμόρφωση της επαγγελματικής σας ταυτότητας με τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματός σας.

  • Συμπλήρωση κάθε είδους αιτήσεων

Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας για τη σωστή συμπλήρωση κάθε αίτησής σας (οποιασδήποτε χώρας και οποιουδήποτε φορέα)