Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία

Posts Tagged ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’


Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 7.400 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – www.elliniki-metafrastiki.gr

Posted by:  /  Tags: , , , , ,

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 7.400 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. (λήγει την 13.12.2013, καιώρα 12ημεσημβρινή).

Public Benefit Program in supervised entities, offering 7.400 full-time job positions for unemployed people registered at the Manpower Employment Organization(expires on 13.12.2013, at 12:00).

OFFICIAL – SCIENTIFIC TRANSLATIONS IN 125 LANGUAGES – 24h/7 – 365 DAYS A YEAR FROM THE GREEK TRANSLATION COMPANY

Posted by:  /  Tags: , , , , ,

Πλαίσιο κειμένου: 30<br />  jun<br />

 

Greek Translation Company ” 24 hours 7 days a week, 365 days a year – Official - Scientific Translations in 125 languages ​​equivalent to those from the Ministry of Foreign Affairs.

Equivalent to those from the Ministry of Foreign Affairs

Documents: all scientific and simple type of texts (legal, technical, financial, engineering, medical, literary, Government Gazette, certificates, websites), which ..

Are being translated only by qualified scientific translators, specialized according to their sector (lawyers, technologists, economists, engineers, doctors, philologists), at time that no European translation company could ever achieve.

The delivery of the work being translated from the Greek Translation Company, is made ​​95% on the same day, provided that the documents or texts do not exceed 15-17 translated pages of 200 words.

The GreekTranslationCompanytranslates:

ENGLISH, Azerbaijani, Haitian, Egyptian, Ethiopian, Albanian, Arabic, Armenian, ANCIENT GREEK, Old Persian, OLD ottoman, Afghan, Belgian, Vietnamese, Burmese, Bulgarian, Bosnian, French, German, Yiddish, Georgian, Galician (GALIEGO), Yoruba, Danish, Hebrew, GREEK, ESTONIAN, Tibetan, Japanese, Indian, hindu-jawa, Indonesian, Jordan, Irish, Icelandic, Spanish, Italian, Kazakh, KALaALISUT (Greenlandic), CASHMERE, Catalan, Chinese, Kyrgyz, Korean, Croatian, Kurdish, Quenya, Latin, Lao, Latvian , Belarusian , Lebanese , Luxembourgish , Liberian , Lapland , Lithuanian, Malaysian, Marathi (INDIA), Maori, Moroccan,  volapuk, moorish, Mongolian, Moldovan, MALESIAN, Maltese, bantu, bangladeshi, Bengali (INDIA), Bengali (Bangladesh), Bihari (INDIA), Nynorsk,  Norwegian, Nepali, Newar , Dutch, Welsh, Occitan, Ossetian, Hungarian, Uzbek, Ukrainian, Urdu, Pakistani, Punjabi (INDIA), Punjabi (PAKISTAN), Pidgin, Pashto , Persian (Farsi) , Polish, Portuguese , Romanian, Russian , Serbian , Serbo-Croatian, Scotish, Skopjan, SINdARIN, SORleSOL, Slovak, Slovene, SLOVIO, Swahili (4 dialects), Sundanese, Swedish, Thai, TELUGU (INDIA), Tamil (INDIA), Tai kadai, TURKISH, tok pisin, Chechen, Turkmen, Czech, Tunisian, Filipino, Finnish, Flemish, HINDI (INDIA).

The Greek Translation Company is based in the centre of Piraeus, Kolokotroni Str. 69 and Tsamadou, on the 4th floor.

210-4110221

210-4110212

210-4110598

699-4110221(WIND/Q),

697-8481831 (COSMOTE/WHAT’S UP)

 

 

 

 

 

 

Greek Translation Company – The Most Expensive Is Not Always the Best… neither the cheapest is the safest – www.elliniki-metafrastiki.gr

Posted by:  /  Tags: , , , ,

 As we all know very well, under the pressure of Global Competition, promoting products and services in both international and especially in domestic markets, it is vital and helps ensure but also maintain a leadership position in any given industry.

Here’s WHY you should choose the Greek Translation Company as a springboard to achieve your goals.

Although the translation seems like a simple conversion of the content of a document from the source language into the target language, a procedure that even a well-known translation applications can possible make, such as google, it is actually a complex process where in any case it regards your future, mainly your professional future and which ONLY the Greek Translation Company with its 25 years of experience can ensure.

The exact translation of a document requires:

1) Analysis of the content.

2) Finding terminology.

3) Ensure the quality and reliability of the translation by proofreading and editing of the respective text.

 

Surely our options are those that make us stand out, so this is why the Greek Translation Company for over 25 years, 24 hours 7 days a week, 365 days a year offers:

1)      Translations with quality and in time where no other translation company could ever achieve.

2)      Guaranteed quality results ONLY from specialists per industry translators (lawyers, economists, doctors, technologists, engineers, philologists, etc.)

3)      Flexibility in every phase of the work, from the primary phase to the control phase, right before the delivery.

4)      Task managing by skilled, trained and experienced team.

5)      Capability of continuous communication with the client for work monitoring.

 

The choice of the appropriate partners is the most important action for the successful completion and delivery of your work, which ONLY the Greek Translation Company can guarantee.

 

For 25 years, the Greek Translation Company is extensively dealing with a wide range of subject areas and disciplines, in order to fully meet your needs, whatever they are by entrusting your documents, ONLY to specialists by sector translators who possess the necessary KNOWLEDGE, TRAINING and QUALIFICATIONS necessary, to provide translations fulfilling your and especially our expectations.

 

For this reason we are providing our partners continuous training seminars and workshops which are taking place in the largest scientific lobbies of foreign language management WORLDWIDE, so that they have direct contact with the international business community in the translation field.

 

The language fluency that the associates of the Greek Translation Company have but also the specialized knowledge, assure the efficient and precise translation of each text from the source language into the target language, including the requirements of various entities that are associated with your documents to a domestic or international level, entities that define the degree of difficulty which should be seriously taken into account.

 

For the Greek Translation Company, issues of confidentiality as well as non-disclosure of documents and customer data are of outmost importance. CONFIDENTIALITY is one of the core values ​​of our sustainability in the field of foreign language services during the last 25 years. Irrefutable evidence is the fact that in the promotional site: www.elliniki-metafrastiki.gr, under the link CUSTOMERS, you will never see the identity of our clients and no identity has ever been revealed, BECAUSE all our customers from the smallest to the biggest, are enjoying the full confidence of our high quality services.

 

For this purpose, the Greek Translation Company takes every possible safety measure, respecting your privacy, managing wisely and with professionalism both your business and personal documents.

 

Finally, the Greek Translation Company ensures the faultless presentation of your documents by following closely the original format, hiring the best available specialists per industry translators who curate your texts 24 hours 7 days a week, 365 days a year and tailoring its services according to your measures and needs.

We warmly thank you for your trust during the last 25 years!

 

Yours sincerely,

Georgios Tsagkaridis

 

Greek Translation Company

 

Thefirst and onlycompany which offers Foreignlanguageservices 24h/7 in Europe!

 

COMPANY ADRESS: Piraeus, Kolokotroni 69 & Tsamadou str., 4th floor, offices 7 & 8.

 

Contact us at: 2104110221  /  2104110212  /  6943800161 & 6978481831.

 

e-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr

 

site: www.elliniki-metafrastiki.gr

GREEK TRANSLATION COMPANY – official document translations intended for use in Domestic/Foreign Public Services – www.elliniki-metafrastiki.gr

Posted by:  /  Tags: , , ,

Πλαίσιο κειμένου: 11<br />  nov<br />

 

GREEK TRANSLATION COMPANY

 

COMPANY ADRESS: Piraeus, Kolokotroni 69 & Tsamadou str., 4th floor, offices 7 & 8.

24 hours, 365 days a year.

 

Official document translations

intended

for use

in Domestic/Foreign Public Services.

 

The Greek Translation Company with its 25 years of experience ensures its clients, companies and citizens, 100% valid translation of public documents addressed to Domestic and Foreign public services.

 

In the Greek Translation Company you have the ability to translate public and private documents in 125 languages ​​of the world map and in 214 scientific directions, only from scientific translators, specialized according to their sector (technologists, engineers, economists, lawyers, doctors, philologists, etc.), at a time proven that no other translation company could ever achieve, since the Greek Translation company serves its customers, companies and citizens 24 hours and 365 days a year!

 

The validityof the officialtranslationyou will receive fromtheGreekTranslationCompany, certifiesthe LegalDepartment of itsGroup, which consists ofGreeklawyers, Membersof theBar Associations of the Greekterritory.

 

The translationsof theGreekTranslationCompanyarecompulsorilyaccepted byall publicservices and private groups, andthey are carried out in accordanceto the Absoluteletter of the lawandunder the Lawyers’ Code ofOctober the 8th, 1954, L.D.3026.

 

 

 

 

 

 

(COMPLETE REFERENCEOFLAW)

 

FIRST ISSUE, sheet No.235, ARTICLE 53,

(TRANSLATION OF DOCUMENTSWRITTENIN A FOREIGNLANGUAGETHAT ARE MADEBYA LAWYER, ARE COMPULSORILY TAKEN INTO ACCOUNT, IF THEY AREACCOMPANIEDBYTHETRANSLATEDDOCUMENT, DATED AND SIGNED BY THE LAWYER WHO MADE THE TRANSLATION, WITH A CERTIFICATION SAYING THAT THE TRANSLATION REGARDS THE PRESENT DOCUMENT. TRANSLATION IS VALID AND THEY ARE APPLICABLE TO THE COPIES ACCORDING TO ARTICLE 53, CA. 219 (42) Θ. LD.  160PARAGRAPH1,FIRST ISSUE, sheet No.235, ARTICLE 52,

Paragraph 1

THE LAWYERHAS THERIGHTTO ISSUECERTIFIED EXISTING DOCUMENTS OF ALL KINDS, ANDHE ISRESPONSIBLEFORTHEIRACCURACY.

Paragraph 2

SUCH DOCUMENTS HAVE FULL VALIDITY AS CERTIFIED DOCUMENTS.

Paragraph 3

PUBLIC SERVANTS (judges, administratives, military man, policemen etc.) who refuse to accept and comply with such a copy are being punished

a)FOR SELF-APPOINTED BREACH OFDUTYOR WITH THE ACCUSATION OF THE RESPECTIVE BAR ASSOCIATIONand
b) DISCIPLINARY, AT LEASTBYTEMPORARYSTOP OF DUTY

 

In Greek Translation Company

Foreign Public Documents are translated with or without (*) the Hague Convention (APOSTILLE) depending on the needs of potential customers and in parallel with the requirements of public services where the documents or texts, requiring translation, will be submitted.

(*) Note: If a document does not carry the Hague Convention,

The customer of the GreekTranslationCompany

is obliged to submit to the company, solemn affirmation, which will explicitly state that the document/text, translated and validated - officially sealed, under its absence (the HAGUE CONVENTION) and with its complete and exclusive legal and civil liability, in case of rejection by the private or public entity, in which it will be submitted.

The Greek Translation Company,

informs the list of the countries/states of the Hague Convention

LIST OF the HAGUECONVENTION COUNTRIES

Andorra

Namibia

Antigua and Barburda

Netherlands

Argentina

New Zealand

Armenia

Niue

Australia

Norway

Austria

Ondura

Azerbaijan

Panama

Bahamas

Poland

Barbados

Portugal

Belarus

Romania

Belgium

Russia

Belize

Saint Kitts and Nevis

Bosnia and Herzegovina

Saint Lucia

Botswana

Saint Vincent and the Grenadines

Brunei

Samoa

Bulgaria

San Marino

Cape Verde

Sao Tome and Principe

China (Special Administration Region of Hong Kong & Macau only)

Serbia and Montenegro

Colombia

Seychelles

Croatia

Skopje

Cyprus

Slovakia

Czech Republic

South Africa

Denmark

Spain

Dominica

Suriname

Dominican Republic

Swaziland

Ecuador

Sweden

El Salvador

Switzerland

Estonia

Tonga

Fiji

Trinidad and Tobago

Finland

Turkey

France

Ukraine

Germany

United Kingdom

Greece

United States of America

Grenada

Vanuatu

Honduras

Venezuela

Hungary

India

Ireland

Island

Israel

Italy

Japan

Kazakhstan

Korea

Latvia

Lesotho

Liberia

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Malaui

Malta

Marshall Islands

Mauritius

Mexico

Moldova

Monaco

Montenegro

 

For documents issued by Albania, Georgia, Kyrgyzstan, Mongolia and Peru, countries for which Greece has expressed reservations for membership in the Hague Convention

and as long as these reservations have not been repealed,

the Greek Translation Company notifies that:

Validation,

When required from:

SPECIFIC PUBLIC SERVICES mentioned below

(MUNICIPALITIES – MINISTRY OF INTERIOR – MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS – LOCAL IMMIGRATION POLICE OFFICES)

for:

NATURALIZATION APPLICATION

RESIDENCE PERMIT

RENEWAL OF RESIDENCE PERMIT, etc.

 

 

SHOULD ONLY BEMADEIF:

these specific foreign documents

bring the respective seals which are necessary as the GREEK LAW defines.

 

In this case,

AFTER DOCUMENTS ARE BEING TRASLATED,

THEY ARE BEING AUTHENTICATED by the legal department of The Greek Translation Company (http://elliniki-metafrastiki.gr/news/translation-and-greek-authorities) (Lawyers, under the Code oF Lawyers 1954, LD 3026)

and then,

they are being stamped by the respective Bar Association (where the Lawyer that sealed the document is a member), according to the case of the languages mentioned above​​, as follows:

ALBANIAN DOCUMENTS:

a) SEALED BY A LAWYER

b) SEALED BY THE DIRECTOR OF THE RESPECTIVE BAR ASSOCIATION, ALONG WITH THE REGISTERED CERTIFICATE OF LANGUAGE COMPETENCE IN THE ASSOCIATION OF THE LAWYER WHO TRANSLATED AND VALIDATED THE DOCUMENT


(The above action brings costs excluded from the cost of translation and – original- validation of the document/text).

 

 

GEORGIAN DOCUMENTS

KYRGYZ DOCUMENTS

MONGOLIAN DOCUMENTS,

PERUVIAN DOCUMENTS,

 

They are all being translated and stamped under the following scheme:

a) LAWYER TRANSLATION/VALIDATION (and preferably)

b) VALIDATION by the PRESIDENT OF THE RESPECTIVE BAR ASSOCIATION, ALONG WITH THE CERTIFICATE OF THE RECORD NUMBER REGISTRATION OF THE LAWYER WHO TRANSLATED AND VALIDATED THE DOCUMENAT IN THE LATTER BAR ASSOCIATION.

The Greek Translation Company informs that:

Our clients, companies and citizens (Greeks and foreigners), in case of impediment or non-acceptance of their documents from any public agency or private entity, the COMPANY PROVIDES ABSOLUTELY FREE LEGAL SUPPORT, to solve their problem by calling 24h/7, at

210-4110221 / 694 3800161 and 697 8481831

(
Http://elliniki-metafrastiki.gr/news/legaldept)

 

The Greek Translation Company INFORMS:

 DAYS AND HOURS OF SERVICE:

 

24 hours 7 days a week, 365 days a year

The basic free appointment/contact hours of the company are:

MONDAY: 09.00-17.00 (from 17.00 till 09.00 on TUESDAY: ONLY BY APPOINTMENT FOR SECURITY REASONS)

TUESDAY: 09.00-17.00 (from 17.00 to 09.00 on WEDNESDAY: ONLY BY APPOINTMENT FOR SECURITY REASONS)

WEDNESDAY: 09.00-17.00 (from 17.00 to 09.00 on THURSDAY: ONLY BY APPOINTMENT FOR SECURITY REASONS)

THURSDAY: 09.00-17.00 (from 17.00 to 09.00 on FRIDAY: ONLY BY APPOINTMENT FOR SECURITY REASONS)

FRIDAY: 09.00-17.00 (from 17.00 until 09.00 on SATURDAY: ONLY BY APPOINTMENT FOR SECURITY REASONS)

SATURDAY : from 09.00 to 12.00

(and from 12.00 on Saturday

until 09.00 on MONDAY morning

ONLY BY APPOINTMENT FOR SECURITY REASONS)

 

Inanyemailyousendrequestingyour bid,

please necessarily contact thefollowing numbers:

 

2104110221  /  2104110598  /  6943800161  /  6978481831  /  6956928526

Ε-mail : gr_epihirimatias@otenet.gr

 

YOU CAN FIND ALLABOUTOUR SERVICES in:

www.elliniki-metafrastiki.gr

 

-

PLEASE,

Do not hesitate to CONTACT US ANY TIME YOU NEED OUR SERVICES OR OUR ADVICE OR by entrusting us ANY OFFICIAL DOCUMENT TRANSLATION or SCIENTIFIC TEXT, which will be translated and if necessary will be validated in LESS THAN NO TIME! !

Note:

It will be our joy and pride that you propose the GREEK TRANSLATION COMPANY TO FELLOW-HELLENES AND PHILHELLENES BUT ALSO TO FOREIGNERS WHO OBEY THE GREEK LAW, RESPECT THE GREEK CULTURE, THE HABITS AND CUSTOMS OF OUR COUNTRY.

THE GREEKTRANSLATIONCOMPANY DOES NOT PROVIDE ITS SERVICES TO ANTIGREEKS!

 

 

THE GREEK TRANSLATION COMPANY

 

DOES NOT ACCEPT ANY DOCUMENT OR TEXT BY THE COUNTRY CALLED SKOPJE,

WHERE THERE IS A REQUIREMENT OF THIS COUNTRY TO BE TRANSLATED WITH THE NAME MACEDONIA.

 

THE GREEK TRANSLATION COMPANY

 

DOES NOT TRANSLATE AND DOES NOT VALIDATE ANY OFFICIAL OR SCIENTIFIC DOCUMENT FROM THE OCCUPIED NORTHERN CYPRUS.

 

Thank you,

Georgios Tsagkaridis

 

GREEK TRANSLATION COMPANY

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 13 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Posted by:  /  Tags: , , ,

13 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καταληκτικές ημερομηνίες από: 12.12.2013 – 6.1.2014)

13 job positions in European Union entities (deadlines from: 12.12.2013 – 06.01.2014)

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 111 θέσεις βοηθών, επιπέδου AST3

Posted by:  /  Tags: , , ,

Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 111 θέσεις βοηθών, επιπέδου AST3. (Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 14 Ιανουαρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.)

European Union Open Competition proclamation for 111 assistant jobs, at level AST3. Deadline (including validation): 14 January 2014 at 12 noon, Brussels time.

Περισσότερεςπληροφορίεςστοπαρακάτω pdf αρχείο:

Extra information in the following pdf file:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:355A:0001:0009:EL:PDF

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 8 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Posted by:  /  Tags: , , ,

8 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8/12/2013) (καταληκτικές ημερομηνίες: 31.12.13 – 7.1.2014)

8 job position in entities of the European Union (12/08/2013) (deadline:  31.12.13 – 7.1.2014)

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / Διακήρυξη διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τα περίπτερα των εκθέσεων Intourmarket, ΜΙΤΤ, UITT και AITF

Posted by:  /  Tags: , , ,

Διακήρυξη διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τα περίπτερα των εκθέσεων Intourmarket, ΜΙΤΤ, UITTκαι AITF. Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00.

International public open declaration for the Intourmarket, ΜΙΤΤ, UITT and AITF exhibition kiosks. Closing date: Wednesday, 22 January 2014at 10:00.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 


 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στην ΕΕ

Posted by:  /  Tags: , , ,

 

 Νέοι διαγωνισμοί για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στην ΕΕ.

Η προκήρυξη ανακοινώνεται στις 20/12/2012 και η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του EPSO ως 22/1/2013.

Opening of new competitions for permanent positions within the EE.

The proclamation is being announced on 20/12/2012 and the application should be submitted electronically at the EPSO website until 22/01/2013.

Extra information: http://europa.eu/epso/index_en.htm

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Posted by:  /  Tags: , , ,

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης (προσωρινά αποτελέσματα).

 

Public Benefit Program in supervised entities, offering 27.948 full-time job positions for unemployed people registered at the Manpower Employment Organization (temporary results).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 7.400 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε εγγεγραμμένους ανέργους

Posted by:  /  Tags: , , ,

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 7.400 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. (λήγει την 13.12.2013, καιώρα 12ημεσημβρινή).

Public Benefit Program in supervised entities, offering 7.400 full-time job positions for unemployed people registered at the Manpower Employment Organization(expires on 13.12.2013, at 12:00).

 

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 270 προσλήψεις στη ΔΕΗ

Posted by:  /  Tags: , , ,

«Τρέχουν» οι προθεσμίες για 270 προσλήψεις στη ΔΕΗ

Deadlines for 270 job positions in Public Power Corporation of Greece

Πληροφορίες και στο:

Extrainformationat:

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23321

 

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

 

Posted by:  /  Tags: , , , , , , , ,

ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΑΣ…

 

                                                                                                         1)     ΕΥΚΟΛΑ;;;

 

2)    ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ;;;

 

                                                                                                    3) ΝΟΜΙΜΑ;;;

 

 

4)  Με τη δυνατότητα 24ωρης ΚΑΛΥΨΗΣ από όπου κι αν βρίσκεστε;;;

 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ

 

 

ΜΟΝΟΝΣΤΗΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Μια εταιρεία όπως η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία,  ΕΓΓΥΑΤΑΙ  το άριστο αποτέλεσμα των υπηρεσιών  που παρέχει σε εταιρείες και πολίτες, καθώς η πολυετής βιωσιμότητά της στο χώρο των ξενόγλωσσων υπηρεσιών, αποτελεί και το πειστήριο των όσων δεσμεύεται όχι μόνον απέναντι στους πελάτες της αλλά πολύ περισσότερο  στις προσδοκίες των στελεχών που τη πλαισιώνουν και είναι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμοι για να κάνουν τις επιθυμίες σας πράξη!

 

Εν αντιθέσει με την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διεκπεραιώνει μεταφράσεις σε περιορισμένο όγκο διαφορετικών γλωσσών, η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ στον μεταφραστικό κλάδο, καθώς έχει τη δυνατότητα και παρέχει μεταφράσεις ΜΟΝΟΝ από ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ (γιατρούς, δικηγόρους, οικονομολόγους, τεχνολόγους, φιλολόγους κ.λπ. ) σε 125 γλώσσες του Παγκοσμίου Χάρτη  και σε 214 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.

 

 

Η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά

 

 

Γι αυτό και η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας δίνει τα κίνητρα εκείνα που θα σας πείσουν να την προτιμήσετε.

 

Εφόσον επιλέξετε την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για να προσκομίσετε αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να φέρουν Σύμβαση Χάγης (APOSTILLE) ή Επισημείωση επί το Ελληνικότερο, σε διαφορετική περίπτωση δε γίνονται αποδεκτά προς μετάφραση.

Κάποιες υπηρεσίες, στη πλειοψηφία τους θα λέγαμε, δεν απαιτούν τη συγκεκριμένη σφραγίδα, που συν τοις άλλοις αποτελεί ένα επιπλέον μεταφραστικό έξοδο όπου μια μέση οικογένεια στους καιρούς που διανύουμε, ενδεχομένως δυσκολεύεται να πληρώσει.

 

Στην Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία,

Αλλοδαπά Δημόσια Έγγραφα μεταφράζονται με ή χωρίς(*)  τη Σύμβαση της Χάγης (APOSTILLE) αναλόγως με τις ανάγκες των υποψήφιων πελατών της αλλά και εκ παραλλήλου με τις επιταγές των δημοσίων υπηρεσιών όπου θα κατατεθούν και θα τους έχουν ζητηθεί τα προς μετάφραση έγγραφα ή κείμενα.

 

Τα ωράρια των δημοσίων υπηρεσιών και εν προκειμένω της μεταφραστικής υπηρεσίας του Υπ/Εξ είναι ίδια με αυτά όλων των εργαζομένων, πράγμα που είτε καταστήσει δύσκολη την δια ζώσης παρουσία σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία, είτε σας εξαναγκάσει να ζητήσετε 2 μέρες άδεια, δηλαδή αυτή (1η) της προσκόμισης και αυτή (2η) της παραλαβής των εγγράφων σας, εν αντιθέσει με την Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία που λόγω της 24ωρης εξυπηρέτησης που παρέχει σε πολίτες και εταιρείες, υπηρεσία αποκλειστική παγκοσμίως στο μεταφραστικό κλάδο, σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφράσετε τα έγγραφά σας οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου εσείς το θελήσετε καθώς και οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου έχετε τη δυνατότητα, χωρίς να πρέπει απαραιτήτως να χάσετε πολύτιμο χρόνο από την εργασία σας και τις υποχρεώσεις σας.

 

Επίσης στην Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία δεν χρειάζεται να απευθυνθείτε για την επικύρωση αντιγράφων σε κάποιο δικηγόρο όπως απαιτεί η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπ/Εξ, καθώς επί τη επιδείξει των πρωτοτύπων εγγράφων σας η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία αναλαμβάνει χωρίς κανένα περαιτέρω κόστος την εκτέλεση του επισήμου αντιγράφου και φυσικά την επίσημη μετάφραση του εγγράφου ή του κειμένου σας, ΙΣΑΞΙΑ ΤΟΥ ΥΠ/ΕΞ, αφού οι μεταφράσεις της Ελληνικής Μεταφραστικής Εταιρείας, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς, μιας και πραγματοποιούνται, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ και βάσει του κώδικα περί δικηγόρων της 8ης Οκτώβρη του 1954, Ν.Δ. 3026.

 

(ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, Αριθμός φύλλου 235, ΆΡΘΡΟ 53,

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΞΕΝΕΙ ΓΛΩΣΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΥΠ΄ΟΨΙΝ, ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠ΄ΑΥΤΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗΝ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΑΝΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΙΝ, ΟΤΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ. ΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ 53, ΑΠ. 219 (42) Θ. ΝΔ. 160 Παράγραφος 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, Αριθμός φύλλου 235, ΆΡΘΡΟ 52,

Παράγραφος 1

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΕΠΙΚΕΚΥΡΩΜΕΝΑ ΥΠ΄ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑΤΩΝ ΠΑΡ΄ΑΥΤΩ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ.

Παράγραφος 2

ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΧΟΥΣΙ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥΝ ΑΝΤΙΠΕΦΩΝΗΜΕΝΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟΥ.

Παράγραφος 3

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (δικαστής, διοικητικός, στρατιωτικός, αστυνομικός

κλπ) ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΘΗ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ

α) ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ Ή ΤΗ ΕΓΚΛΗΣΕΙ ΤΟΥ

ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ και

β) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΥΣΕΩΣ

 

 

 

(*) Σημείωση: σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο, δεν φέρει Σύμβαση Χάγης,

ο πελάτης της Ελληνικής Μεταφραστικής Εταιρείας,

υποχρεούταινα προσκομίσει στην εταιρεία, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία ρητά, θα αναφέρει πως το εν λόγω έγγραφο/κείμενό του, θα μεταφραστεί και θα επικυρωθεί – σφραγιστεί  επίσημα, υπό το καθεστώς της απουσίας της (ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΓΗΣ) και με την πλήρη και αποκλειστική νομική και αστική του ευθύνη, σε περίπτωση απόρριψής του, από τον φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο στον οποίον θα κατατεθεί.

 

 

Σε οποιαδήποτε αποστολή e-mail σας για ζήτηση προσφοράς σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα :

 

2104110221

2104110598

6943800161

6978481831

6956928526

 

e-mail : gr_epihirimatias@otenet.gr

 

 

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ  στο 

www.elliniki-metafrastiki.gr

 

Για τους  Έλληνες του εξωτερικού που θα θελήσουν να μιλήσουν εκτενέστερα για κάποια προσφορά με κάποιο από τα επάξια στελέχη μας, η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία διαθέτει :

 

1) Γραμμή skype : GeorgiosTsagkaridis

2) Γραμμή viber : 306943800161

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια!

 

 Με ΤΙΜΗ

 Γεώργιος Τσαγγαρίδης  

 

 

 

Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία

Η Πρώτη & η Μοναδική εταιρεία Ξενόγλωσσων υπηρεσιών 24ωρης εξυπηρέτησης στην Ευρώπη!

Έδρα: Πειραιάς, Κολοκοτρώνη 69 & Τσαμαδού, 4ος όροφος, γραφεία 7 & 8.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:2104110221/2104110212/6943800161/6978481831/6956928526

e-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr

site: www.elliniki-metafrastiki.gr

 

 

Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία – Το Ακριβότερο Δεν Είναι Πάντα Το Καλύτερο … Ούτε Όμως και το Φθηνότερο Είναι Το Ασφαλέστερο.

Posted by:  /  Tags: , , ,

Όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, υπό τη πίεση του Παγκόσμιου Ανταγωνισμού, η ταυτόχρονη  προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, στις διεθνείς, αλλά πόσο μάλλον στις εγχώριες αγορές, είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση αλλά και τη διατήρηση μιας ηγετικής θέσης στον εκάστοτε κλάδο.

 

Να λοιπόν ΓΙΑΤΙ θα πρέπει να επιλέξετε ως εφαλτήριο της επίτευξης των στόχων σας την Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία.

 

Αν και η μετάφραση είναι πιθανόν να μοιάζει με μια απλή μετατροπή του περιεχομένου ενός εγγράφου από τη γλώσσα πηγή στη γλώσσα στόχο, κάτι που θα μπορούσε δηλαδή να κάνει ακόμα και μια από τις γνωστές μεταφραστικές εφαρμογές, όπως αυτή της google, στην πραγματικότητα  είναι μια περίπλοκη διαδικασία όπου σε κάθε περίπτωση αφορά το μέλλον σας, συνήθως το επαγγελματικό το οποίο ΜΟΝΟΝ η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία με την 25ετή πείρα της μπορεί να σας διασφαλίσει.

 

 

Η ακριβής μετάφραση ενός εγγράφου απαιτεί:

1) Ανάλυση του περιεχομένου .

2) Εύρεση της ορολογίας .

3) Διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της μετάφρασης με διόρθωση και επιμέλεια των κειμένων.

 

Σίγουρα οι επιλογές μας είναι κι αυτές που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε, γι αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία για πάνω από 25 χρόνια, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο σας προσφέρει :

 

1) Μεταφράσεις με ποιότητα και σε προθεσμίες όπου καμία άλλη εταιρεία μεταφράσεων δεν θα μπορούσε ΠΟΤΕ να επιτύχει.

2) Εγγυημένα αποτελέσματα ποιότητας ΜΟΝΟΝ από εξειδικευμένους επιστήμονες ανά κλάδο μεταφραστές (δικηγόρους, οικονομολόγους, γιατρούς, τεχνολόγους, μηχανολόγους, φιλόλογους, κ.λ.π.)

3) Ευελιξία σε κάθε φάση των εργασιών σας, από το πρωταρχικό στάδιο έως και τον έλεγχο πριν από τη παράδοση.

4) Διαχείριση των εργασιών σας από ειδικευμένη, εκπαιδευμένη και έμπειρη ομάδα.

5) Δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας με τον πελάτη, με σκοπό τη παρακολούθηση της εργασίας.

 

Η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών είναι η πιο σημαντική ενέργεια, για την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών σας, κι αυτό μπορεί να σας το εγγυηθεί ΜΟΝΟΝ  η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία. 

 

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, εδώ και 25 χρόνια, ασχολείται εκτενώς με ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων και ειδικοτήτων, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας, όποιες κι αν είναι αυτές, αναθέτοντας τα έγγραφά σας, ΜΟΝΟΝ σε εξειδικευμένους επιστήμονες ανά κλάδο μεταφραστές οι οποίοι κατέχουν την απαραίτητη ΓΝΩΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ και τα απαραίτητα ΠΡΟΣΟΝΤΑ για την παροχή μεταφράσεων αντάξιων των προσδοκιών σας αλλά πολύ παραπάνω των δικών μας.

Για το λόγω αυτό φροντίζουμε να παρέχουμε στους συνεργάτες μας συνεχή επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες που λαμβάνουν χώρα στα μεγαλύτερα επιστημονικά lobbies διαχείρισης ξένων γλωσσών ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, ούτως ώστε να έχουν άμεση επαφή με την διεθνή επιχειρηματική κοινότητα του μεταφραστικού τομέα.

 

Η γλωσσική ευχέρεια των συνεργατών της Ελληνικής Μεταφραστικής Εταιρείας και η εξειδικευμένη γνώση διασφαλίζουν την αποτελεσματική μετάφραση ακριβείας του εκάστοτε κειμένου από τη γλώσσα πηγή στη γλώσσα στόχο, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων των διαφόρων φορέων, που σχετίζονται με τα έγγραφά σας σε εγχώριο ή διεθνές επίπεδο, οι οποίοι φορείς οριοθετούν το βαθμό δυσκολίας και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.  

 

 

Για την Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, ζητήματα εμπιστευτικότητας και μη κοινοποίησης κειμένων και στοιχείων πελατών  είναι υψίστης σημασίας. Η ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ αποτελεί μια από  τις ισχυρές αξίες της βιωσιμότητάς μας στο χώρο των ξενόγλωσσων υπηρεσιών εδώ και 25 χρόνια. Αδιάψευστη απόδειξη είναι το γεγονός ότι στο διαφημιστικό site: www.elliniki-metafrastiki.gr στο  linkΠΕΛΑΤΕΣ δεν έχουμε αποκαλύψει κανένα όνομα πελάτη μας, ΓΙΑΤΙ όλοι οι πελάτες μας από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, απολαμβάνουν την πλήρη εχεμύθεια των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μας.

 

Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ασφάλειας, σεβόμενη το ιδιωτικό σας απόρρητο, διαχειριζόμενη με σύνεση και επαγγελματισμό τόσο τα επιχειρησιακά όσο και τα προσωπικά σας έγγραφα.

                                        

Τέλος η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία μεριμνά για την άψογη παρουσίαση των εγγράφων σας ακουλουθώντας πιστά το formatτων πρωτοτύπων, προσλαμβάνοντας τους καλύτερους διαθέσιμους εξειδικευμένους επιστήμονες ανά κλάδο μεταφραστές, οι οποίοι επιμελούνται τα κείμενα σας 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο και προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες της στα μέτρα και στις ανάγκες σας.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη σας εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια!

 

 Με ΤΙΜΗ

 Γεώργιος Τσαγγαρίδης   

 

 

 

Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία

Η Πρώτη & η Μοναδική εταιρεία Ξενόγλωσσων υπηρεσιών 24ωρης εξυπηρέτησης στην Ευρώπη!

Έδρα: Πειραιάς, Κολοκοτρώνη 69 & Τσαμαδού, 4ος όροφος, γραφεία 7&8.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104110221  /  2104110212  /  6943800161 & 6978481831.

e-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr

site:www.elliniki-metafrastiki.gr

 

Έρχονται 155 προσλήψεις εποχικών στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Posted by:  /  Tags: , , ,

Συνολικά 155 εποχικούς υπαλλήλους θα προσλάβει προσεχώς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την κάλυψη αναγκών των Σχολών της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών. Θα ζητούνται ειδικότητες όπως μάγειροι, τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες, τεχνικοί κ.λπ. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τα κριτήρια του του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 για το εποχικό προσωπικό (όπως αυτές του ΑΣΕΠ).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.
 πηγή:www.alphafm.gr

Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα

Posted by:  /  Tags: , , ,

Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προκηρύξεις.
ΕΛΤΑ Κοζάνης – Πέλλας
* 7 ΔΕ Διανομέων (8 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών (8 μήνες)
Αιτήσεις εντός 10 ημερών.

Δήμος Καλαμαριάς
* 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος (μέχρι 31.8.2012+)
Αιτήσεις εντός 10 ημερών.

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη
* 1 για τη Σχολή Βιολιού
* 1 για τη Σχολή Σαξοφώνου – Μουσικής ∆ωµατίου – Ιστορίας Μουσικής – Μορφολογία
Μουσικής
* 1 για το Τµήµα Μουσικής – Μουσικός Μπουζουκιού και Ούτι
* 1 ηια το Θεατρικό Εργαστήρι – Σκηνοθέτης
Αιτήσεις εντός 10 ημερών.

Δήμος Αρταίων
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Εκσκαφέα – Φορτωτή (8 μήνες)
Αιτήσεις εντός 10 ημερών.

ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Άρτα – Πρέβεζα)
* 1 ΤΕ Λογιστής (12 μήνες+)
Αιτήσεις εντός 10 ημερών.

Δήμος Εορδαίας
* 11 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Απορριµµατοφόρων Φορτηγών Αυτοκινήτων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (8 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστής καλαθοφόρου οχήµατος (8 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Τεχνίτης Οχηµάτων (8 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων (8 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτροτεχνίτη Οχηµάτων (8 μήνες)
* 45 ΥΕ Καθαριότητας (8 μήνες)
Αιτήσεις εντός 10 ημερών.

Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης
* 2 ΠΕ Χημικών (8 μήνες)
* ΤΕ Τροφίμων (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Δημόσιας Υγείας (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Λογιστικού (8 μήνες)
* 2 ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων (8 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Σπερματεγχυτών (8 μήνες)
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Σταβλιτών (8 μήνες)
* 1 ΥΕ Καθαριότητας (8 μήνες)
Αιτήσεις εντός 10 ημερών.

Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Λάρισας
* 1 ΠΕ Χημικών (8 μήνες)
* 2 ΥΕ Εργατών (8 μήνες)
Αιτήσεις εντός 10 ημερών.

Δήμος Φλώρινας
* ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών (Βοήθεια στο σπίτι για τη Δομή Περάσματος) (μέχρι 31.12.2011+)
Αιτήσεις εντός 10 ημερών.

Δήμος Νάουσας
* 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας (2 μήνες)
* 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκομίας (2 μήνες)
* 2 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 9.10.2011.

Δήμος Σουλίου
* 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (8 μήνες)
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων (8 μήνες)
Αιτήσεις από 24.10 μέχρι 2.11.2011.

Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής
* 4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (8 μήνες)
Αιτήσεις εντός 10 ημερών.
9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Θεσσαλονίκη)
* 5 ΔΕ Εργατοτεχνιτών (για αναστηλωτικές- ανασκαφικές εργασίες) και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικ. εργατών (για αναστηλωτικές- ανασκαφικές εργασίες (2 μήνες+)
Αιτήσεις μέχρι 31.10.2011.

Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων
* Καθαριστές -τριες Σχολείων
Αιτήσεις μέχρι 24.10.2011.

Δήμος Καρύστου
* 3 Εθελοντές Σχολικούς Τροχονόμους (8 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 27.10.2011.
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης
* 1 ΠΕ Ειδικό Συνεργάτη (θητεία δημάρχου)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.

ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Πέλλα)
* 1 ΠΕ Αρχαιολόγο (2 μήνες+)
* 4 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (2 μήνες+)
Αιτήσεις μέχρι 31.10.2011.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.
 πηγή:www.dictyo.gr

Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολήπτη για τον καθαρισμό χώρων Α/Β Δεκέλειας

Posted by:  /  Tags: , , ,

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ανακοινώνει την μετάθεση του  Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ανάδειξη εργολήπτη για τον καθαρισμό χώρων Α/Β Δεκέλειας»

Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό με την οικονομική προσφορά  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μέχρι  30η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.
 πηγή:www.imathiachamber.gr

Διαγωνισμός για την προμήθεια κρεάτων της υπηρεσίας προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας

Posted by:  /  Tags: , , ,

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ανακοινώνει την μετάθεση του  Ανοικτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια κρεάτων (Νωπών και κατεψυγμένων) για τις ανάγκες τροφοδοσίας Μονάδων Α/Δ Δεκέλειας και 2ου ΚΕΠ»

Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό με την οικονομική προσφορά  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μέχρι  28η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς ορίζεται η 29η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.
 πηγή:www.imathiachamber.gr

Διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών εντοπισμού προσωπικού της υπηρεσίας προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας

Posted by:  /  Tags: , , ,

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ανακοινώνει την μετάθεση του  Ανοικτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια συσκευών εντοπισμού προσωπικού(Personal Locator Beacon – PLB)»

Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό με την οικονομική προσφορά  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μέχρι  23η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.
 πηγή:www.imathiachamber.gr

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια τυπογραφικού χαρτιού του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής

Posted by:  /  Tags: , , ,

Το Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής ανακοινώνει πρόχειρο διαγωνισμό για τη προμήθεια τυπογραφικού χαρτιού και άλλων αναλώσιμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ   ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ , ΑΦΙΣΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ   ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ- ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ Ψ.Ν.Α

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 5.000,00€ ( συνολικό κόστος όλων των ημερίδων )
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4-11-2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-11-2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11,00 π.μ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ΗΜΕΡΕΣ
 
Πρόχειρο Διαγωνισμό με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια τυπογραφικού χαρτιού και άλλων αναλώσιμων, που θα χρειασθούν, για την τύπωση βεβαιώσεων, αφισών κ.λ.π. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, για όλες τις διημερίδες- ημερίδες που οργανώνει το Νοσοκομείο μας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€    Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης .
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν , πρακτορεία, Γραφεία Υλοποίησης Συνεδρίων, Έμποροι Έλληνες και αλλοδαποί, οίκοι του εσωτερικού & του εξωτερικού καθώς και πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμοί, Συνεταιρισμοί κ.λ.π.
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στη διακήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για την συμμετοχή στον παρόν πρόχειρό διαγωνισμό, απαιτείται:
1.       Έγγραφη προσφορά.
2.       Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και vi)
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, η προσφορά απορρίπτεται. Τόσο η προσφορά όσο και τα λοιπά έγγραφα και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα. Επίσης, η Υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί, θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζει η κείμενη Νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
     

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1.       Με την προσφορά, η τιμή των ενδιαφερομένων θα δοθεί κατ΄ αποκοπή  (αριθμητικά και ολογράφως) και θα αναφέρεται αναλυτικά για κάθε ένα για τα υπό προμήθεια είδη όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης.. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ,
2.       Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ.
3.       Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
•           Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
•           Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών
4.       Σε περιπτώσεις εργασιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
5.       Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.       Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7.       Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές, μέχρι και την οριστική παραλαβή των εργασιών. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις εργασίες που θα εκτελέσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της προσφοράς του
8.       Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής
Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
  
Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Πρωτόκολλο), πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά, σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή καθώς επίσης θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και όχι φωτοαντίγραφο ή φαξ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
 
Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.             Η λέξη «Προσφορά».
2.             Ο πλήρης τίτλος «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», του φορέα που διενεργεί την προμήθεια.
3.             Ο αριθμός της διακήρυξης.
4.             Ο Τίτλος του διαγωνισμού (όπως αναφέρεται στην 1 σελίδα της παρούσης διακήρυξης)
5.             Αναλυτικά τα στοιχεία του αποστολέα-προμηθευτή (δηλαδή πλήρη επωνυμία της εταιρίας, διεύθυνση & ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση κπ)
Η συνταχθείσα προσφορά θα περιλαμβάνει ανάλυση των προσφερομένων ειδών, με αναφορά σε όλα τα λειτουργικά-τεχνικά τους χαρακτηριστικά καθώς και την προσφερθείσα τιμή. Επιπλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα-προμηθευτή (δηλαδή: πλήρη επωνυμία της εταιρίας, διεύθυνση & ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ που ανήκει, με το ονοματεπώνυμο και υπογραφή του συντάκτη και την σφραγίδα της εταιρείας κλπ).
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.       Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της υποβολής της έγγραφης προφοράς. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2.       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.       Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
4.       Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου, που αφορούν τον διαγωνισμό.
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ118/2007, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου Π.Δ απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).
 
  ΑΡΘΡΟ 9ο        ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
  Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι υποβάλλοντες προσφορά δικαιούνται, να παρευρίσκονται (αφού κληθούν σχετικά από την αρμόδια επιτροπή συγκεκριμένη ημέρα και ώρα) στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των εγγράφων-προσφορών που υπέβαλαν κατά διαγωνισμό, ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών και για τα είδη που είναι εντός των όρων-προδιαγραφών της Διακήρυξης, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές αυτών, τις καταχωρεί, μονογράφει κάθε σελίδα όλων των προσφορών και συντάσσει το σχετικό πρακτικό, όπου αναφέρει όλες τις παρατηρήσεις της, αναλυτικά και τεκμηριωμένα. Αφού στο πρακτικό επισυναφθεί και ο συγκριτικός πίνακας τιμών βάσει των προσφορών των εταιρειών, υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή, εις διπλούν, με σχετικό διαβιβαστικό και υπογεγραμμένο με πρωτότυπες υπογραφές από όλα μέλη της Επιτροπής, στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και προς το Γραφείο Προμηθειών, για το σχετικό έλεγχο. Η Επιτροπή οφείλει να καταθέσει το πρακτικό πέρα από την έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Η Επιτροπή ΔΕΝ προβαίνει σε προφορικό διαγωνισμό ή σε διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής (εκτός αν ισχύει η περίπτωση 2 του άρθρου 10 της παρούσης Διακήρυξης). Η γραπτή τιμή που περιέχεται στον φάκελο προσφοράς των εταιρειών, είναι και η τελική τους, προσφερόμενη τιμή
 
ΑΡΘΡΟ 10ο                    ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
1.       Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
2.       Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
3.       Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
4.       Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
5.       Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
5.1.    Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
5.2.    Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
  
1.       Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του ΨΝΑ καλείται ο μειοδότης-προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση και αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης.
2.       Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3.       Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης (εφόσον προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη). Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των εργασιών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 
4.       Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό.
5.       Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
 
Η πληρωμή θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα, όταν ο ανάδοχος   εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής είναι :
1.       Τιμολόγιο της προμηθεύτριας εταιρίας 
2.       Αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας (πρωτότυπο).
3.       Πρακτικό καλής εκτέλεσης  από τριμελή επιτροπή.
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 Τον ανάδοχο –προμηθευτή θα βαρύνει η κράτηση 4% ή 8% φόρος εισοδήματος ανάλογα με τις   υπηρεσίες και τις πωλήσεις τις οποίες θα προσφέρει. σύμφωνα με τον Ν. 2198/04.
                                    Ο ΦΠΑ βαρύνει το ΨΝΑ.
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΨΝΑ συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του μειοδότη-προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Όλοι οι όροι της προκύπτουσας σύμβασης συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Το σχέδιο σύμβασης που θα υπογραφεί με τη μειοδότρια-προμηθεύτρια εταιρεία είναι το εξής:
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   αριθμ. 60 ..11
 
Στο Χαϊδάρι σήμερα την ………………… του μηνός ……………………………………………. του έτους 2011 ημέρα    …………………….. , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός μεν
q ο κος.                                               Διοικητής του ΨΝΑ ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφ΄ ετέρου
q η εταιρεία ………………………………………..νομίμως εκπροσωπούμενη από τ…………………………………………………………….. συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:………………………………………..νομίμως εκπροσωπούμενη από τ…………………………………………………………….. συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
1.       Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, διενήργησε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, σύμφωνα με τον Ν. 2286/95 & την 35130/739 απόφαση Υπουργού Oοικονομικών περί αυξήσεως των χρηματικών ποσών στα 60.000 euro για τις προμήθειες και εκτελέσεις εργασιών.
Μετά την διενέργεια του διαγωνισμού από την επιτροπή που είχε συσταθεί με την αριθμ.: 15/2-9–2011 (ΟΙΚ.ΘΕΜΑ 1.ΣΤ.7) απόφαση Δ.Σ. αναδείχθηκε τελευταίος μειοδότης η παραπάνω εταιρεία.
Το Δ.Σ. του ΨΝΑ λαμβάνοντας υπ’ όψη το με αριθμ. πρωτ.:……………… Πρακτικό ενέκρινε την κατακύρωση  στο όνομα της πιο πάνω εταιρείας και ανέθεσε σε αυτήν την προμήθεια των παρακάτω ειδών με τους εξής όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1ο. Τα υπό προμήθεια είδη είναι τα παρακάτω: (όπως ορίζεται από την σχετική διακήρυξη και την υποβληθείσα προσφορά)        
ΑΡΘΡΟ 2ο. Η τιμή ορίζεται στο ποσό …………………€   συνολικά με το ΦΠΑ .
ΑΡΘΡΟ 3ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης, για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών)
ΑΡΘΡΟ 4ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης, για τη παραλαβή των υλικών)
ΑΡΘΡΟ 5ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης, για τις κυρώσεις για την εκπρόθεσμη παράδοση των υλικών)
ΑΡΘΡΟ 6ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης, για την απόρριψη των συμβατικών υλικών-αντικατάσταση)
ΑΡΘΡΟ 7ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης, για τη κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου)
ΑΡΘΡΟ 8ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης, για την πληρωμή του μειοδότη-προμηθευτή)
ΑΡΘΡΟ 9ο. (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης, για τις κρατήσεις)
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ.: 53. 11 Διακήρυξη του Ψ.Ν.Α. την προσφορά του προμηθευτή καθώς και τις διατάξεις του Ν.2286/1995 του ΠΔ 118/2007, του Ν.3329/2005, του Ν.3377/2005, του Ν.3527/2007,του Ν. 3580/07, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) αντίγραφα και υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτούς αφού έλαβε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο.
 
                                                    
                             ΠΑΡΑΡΤΗΜA
 Για την υλοποίηση   Ημερίδων & Διημερίδων τα  υπό προμήθεια είδη είναι τα εξής :
 
   1)      Imaging για εκτυπωτή KONICA-MINOLTA C4 51             Τεμάχια           8
                        Αναλυτικά χρώματα :
                        2 τεμχ. Μαύρο, 2 τεμχ. Μπλέ, 2 τεμχ. κίτρινο & 2 τεμχ. κόκκινο.
 
   2)      Χαρτί VIRTUAL RANGER & CANDY, 120 γραμ., λευκό
                        διαστάσεων 64 cm X 90 cm                                                  φύλλα 300
 
   3)      Χαρτί VIRTUAL RANGER & CANDY, 120 γραμ., ιβουάρ,
                        διαστάσεων    64 cm X 90 cm                                               φύλλα   300
 
   4)      Χαρτί GARDARAY, 200 γραμ., διαστάσεων 70 cm X 100 cm      φύλλα 400
 
   5)      Χαρτί CURIUS METALLICS (white gold), 120 γραμ.,
                        διαστάσεων 70 cm X 100 cm                                               φύλλα   250
 
   6)       Χαρτί MANAGER ZAWNDERS – CX 22, 100 γραμ.,
                        διαστάσεων 45 cm X 64 cm                                               φύλλα   200
 
 
 
 
    A)     Η εξόφληση του μειοδότη, θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα, όταν αυτός εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

    Β)         Το έργο είναι Συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2007- 2013 και η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από εξασφαλισμένους ήδη πόρους του οικείου προγράμματος.
 
 
 
Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.
 
 πηγή:www.psyhat.gr

Διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικών υλικών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων του Νομού Ηρακλείου

Posted by:  /  Tags: , , ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                 

 Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης 

 Τηλ: 2813401 135

 Fax: 2810 743464

 E-mail: jvelegrakis@0470.syzefxis.gov.gr

 Url: www.dimos-archanon-asterousion.gr

 
      
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 

Ο  Δήμος Αρχανών Αστερουσίων Νομού Ηρακλείου διενεργεί  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για προμήθεια υδραυλικών υλικών σύμφωνα με την 65/2011 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων .

Προϋπολογισμού : 44.487,19 ΕΥΡΩ

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 2.225,00€ και διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού .

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: την 25/10/2011 ημέρα Τρίτη  μέχρι ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (κόμβος Πεζών ΤΚ 70100).

Η αποσφράγιση των προσφορών : την 25/10/2011 ημέρα Τρίτη  ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα Πεζών (κόμβος Πεζών ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών (25η Οκτωβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (24η Οκτωβρίου) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813- 401101 και 2810-743830  (κ Βελεγράκης , Τμήμα Έργων Υποδομής Δήμου Αρχανών Αστερουσίων )
Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

πηγή:www.dimos-archanon-asterousion.gr

Επαναληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Συκεών

Posted by:  /  Tags: , , ,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων  του  Δήμου Νεάπολης-Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.263,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 Ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών διακηρύσσει ότι την 01/11/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:30π.μ. έως 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων  Δήμου Νεάπολης-Συκεών  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 22.263,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο προμηθειών  του Δήμου γωνία οδών Στρ. Στ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ την παραπάνω ημέρα και ώρα ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την ημέρα και ώρα της αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή να αποστείλουν την προσφορά τους στον Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 1.113,15€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Τ.Π.& Δ ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 08:30 έως 15:00. Αρμόδια κα. Σπανού Άννα Τηλ.:2313 313141,175 Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, αφού καταβάλουν το ποσό των 5,00 €, ενώ διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς κόστος μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.sykies.gr.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

πηγή:www.sykies.gr

Προμήθεια τριών εκτυπωτών Laser, με απευθείας ανάθεση για το Δήμο Χανίων

Posted by:  /  Tags: , , ,

Έχοντας υπόψη:
    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7134.019 για «Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ» 
    6.   Την υπ΄ αριθμ. 509/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 10.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 85506/10-10-2011 Εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

    9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

        Την προμήθεια τριών (3) εκτυπωτών Laser για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, προϋπολογισμού 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Συγκεκριμένα, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ταμείου του Δήμου Χανίων, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν οι εκτυπωτές που ήδη υπάρχουν και οι οποίοι είναι τεχνολογίας dot matrix, με νέους, τεχνολογίας laser, οι οποίοι είναι πιο γρήγοροι και αθόρυβοι. Οι εν λόγω εκτυπωτές πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Χαρακτηριστικά
 Παράμετροι
 
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης A4
 Έως 38 σελ/λεπτό
 
Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας)
 < 8 δευτερόλεπτα
 
Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη)
 1.200 x 1.200 dpi
 
Τεχνολογία εκτύπωσης
 Μονόχρωμη Laser
 
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
 Έως 100.000 σελίδες
 
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού
 1500 έως 5000
 
Mνήμη
 128 MB
 
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
 HP PCL 5e, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript level 3.
 
Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου
 Δίσκος εξόδου 250 φύλλων.
 
Δυνατότητα εκτύπωσης δύο όψεων
 ΝΑΙ
 
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
 A4, A5, A6.
 
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
 Χαρτί (bond, έγχρωμο, letterhead, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες.
 
Τυπική συνδεσιμότητα
 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 διακομιστής εκτύπωσης 10/100/1000 Base-TX Ethernet.
 
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
 Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008, Windows Vista®.
 
Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία αδράνειας)
 < 9 W
 
Κατανάλωση ισχύος (κατάσταση αναμονής)
 < 15 W
 
Κατανάλωση ισχύος (απενεργοποίηση)
 < 1 watt
 
Με προδιαγραφές ENERGY STAR®
 Ναι
 
Χωρητικότητα Toner
 >12000 σελίδες.
 

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια τριών εκτυπωτών Laser, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.
Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

πηγή:www.chania.gr

Πρόσληψη μίας θέσης Εποχικού Προσωπικού στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Ν. Κιλκίς)

Posted by:  /  Tags: , , ,

Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου δέχονται αιτήσεις τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. που ανακοινώνουν την πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Διανομέων (Κεντρικό Ταχ. Κατάστημα Κιλκίς)

Τηλέφωνο:
23410 24265

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

πηγή:www.zhteitai.gr

Πρόσληψη 46 θέσεων Εποχικού Προσωπικού στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Ν. Θεσσαλονίκης)

Posted by:  /  Tags: , , , ,

Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου δέχονται αιτήσεις τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. που ανακοινώνουν την πρόσληψη 46 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ως ακολούθως:

41 ΔΕ Διανομέων (Μ.Δ. Θεσσαλονίκης)
1 ΔΕ Διανομέων (Μ.Δ. Σερρών)
4 ΔΕ Διανομέων (Μ.Δ. Κατερίνης)

Τηλέφωνο:
Θεσσαλονίκη: 2310 289564 – 2310 289594 – Σέρρες: 23210 59970 – Κατερίνη: 23510 25487

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

πηγή:www.zhteitai.gr

Πρόσληψη 199 θέσεων Εποχικού Προσωπικού στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Αττική)

Posted by:  /  Tags: , , ,

Μέχρι τις 2 Νοεμβρίου δέχονται αιτήσεις τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. που ανακοινώνουν την πρόσληψη 199 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ως ακολούθως:

51 Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (πλήρους απασχόλησης) για το Κ.Δ. Αττικής (Κρυονέρι) και το Κ. Αεροπορικού Ταχυδρομείου Ελ. Βενιζέλος (Σπάτα)
136 ΔΕ Διανομέων (πλήρους απασχόλησης) για τις Μ.Δ. Αθήνας, Πειραιά
12 ΔΕ Διανομέων (μερικής απασχόλησης) για τις Μ.Δ. Αθήνας, Πειραιά
Τηλέφωνο: 210-3353228 και 487

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

πηγή:www.zhteitai.gr

Πρόσληψη 2 θέσεων Εποχικού Προσωπικού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θήβας

Posted by:  /  Tags: , , , ,

Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου δέχεται αιτήσεις η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θήβας που ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011 ημερομηνία λήξης του προγράμματος & με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του και όχι πέραν της ημερομηνίας επιστροφής της προηγούμενης εργαζόμενης από την άδεια μητρότητας, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μη επιστροφής της, ως ακολούθως:

1 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ή ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
τηλέφωνο: 2262023746 , 2262028062

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

πηγή:www.zhteitai.gr

Πρόσληψη 45 θέσεων Εποχικού Προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αγίας Παρασκευής

Posted by:  /  Tags: , , ,

Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου δέχονται αιτήσεις οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής που ανακοινώνουν την πρόσληψη 45 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2012, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης αν το πρόγραμμα συνεχιστεί, ως ακολούθως:

10 ΠΕ Νηπιαγωγοί
2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
13 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
5 ΔΕ Συνοδοί Σχολικών Λεωφορείων
11 ΥΕ Καθαριστριών
1 ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
3 ΔΕ Μαγείρων

Τηλέφωνο:
2106391703 & 2106011345

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

πηγή:www.zhteitai.gr

Πρόσληψη 3 θέσεων Εποχικού Προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων

Posted by:  /  Tags: , , ,

Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου δέχεται αιτήσεις η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων που ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

Τηλέφωνο:
24910- 25882

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

πηγή:www.zhteitai.gr

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος αποκλειστικής ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής Νοσοκομείου

Posted by:  /  Tags: , , ,

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος αποκλειστικής ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής του Νοσοκομείου, που βρίσκεται: στον 2ο όροφο πολυκατοικίας Β12 επί της οδού Δοκού 3 και Ψυττάλειας στην Ανω Κυψέλη, συνολικής επιφανείας 58,00 τ.μ. Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.10.2011

Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
 Προθεσμία: 24.10.2011

Δεδομένα Εγγράφου: -
 Τοποθεσία παράδοσης: ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γεωγραφική περιοχή: GR: Aττική / Attiki
 I.D.: 8213366

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού

Περίληψη: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος αποκλειστικής ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής του Νοσοκομείου, που βρίσκεται: στον 2ο όροφο πολυκατοικίας Β12 επί της οδού Δοκού 3 και Ψυττάλειας στην Ανω Κυψέλη, συνολικής επιφανείας 58,00 τ.μ. Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Εξωτερικός κωδικός: 170471

CPV: 70100000, 70200000, 70300000
Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

Πηγή : www.promitheies.gr

Αυτεπιστασία: Εκκίνηση με προσλήψεις 40.000 ανέργων

Posted by:  /  Tags: , , ,

Ο ΑΣΕΠ με τη συνεργασία του ΟΑΕΔ ανακοινώνουν την πρόσληψη με αυτεπιστασία από δήμους, 40.000 ανέργων.
Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
1.Για τις ανάγκες έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία από δήμους, συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα και έως 135 ημέρες ετησίως, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του π.δ. 609/1985 (Α΄170), όπως ισχύει, εφόσον
διαπιστώνεται, με ειδική αιτιολογία, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου.
2. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου του συνδέσμου ή του προέδρου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.
3. Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται, μετά από αίτημα του οικείου δημάρχου ή προέδρου συνδέσμου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην αρμοδιότητα του οποίου
ανήκει ο δήμος ή ο σύνδεσμος ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού , βάσει Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
Το ΑΣΕΠ ενημερώνεται από τον ΟΑΕΔ αυθημερόν σχετικά με τους επιλεγόμενους ανά ειδικότητα, τον φορέα πρόσληψης και τη διάρκεια της απασχόλησης.
4. Οι άνεργοι κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε Κυλιόμενους Πίνακες Κατάταξης ετήσιας διάρκειας με βάση τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) την ηλικία, με πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κατάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου.
5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έκδοσης της δημόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση του Πίνακα, ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ανέργων για πλήρωση των αιτούμενων θέσεων ανά ειδικότητα από τους φορείς της παραγράφου 1 για την εκτέλεση των έργων, ο τρόπος σύνταξης των Πινάκων, η μοριοδότηση καθενός από τα κριτήρια της παραγράφου 4 για την κατάταξη των ανέργων στους Πίνακες, η διαδικασία επικαιροποίησης των Πινάκων από τον ΟΑΕΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.
6. Οι Πίνακες πριν την οριστικοποίηση ή επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
7. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών προς το ΑΣΕΠ, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισής τους στους διαδικτυακούς τόπους. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση.
8. Κάθε υποψήφιος με την αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικώς την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και μέχρι τρεις (3) φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί.
9. Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήμου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο δήμο ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση.
10. Δικαίωμα πρόσληψης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν μόνον όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων όπως αυτός οριστικοποιείται μετά την εξέταση των ενστάσεων και μόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την πρόσληψη και δεν έχουν υπερβεί τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως.
11. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα με την εκτέλεση του έργου για το οποίο προσλήφθηκε ή ξένα με την ειδικότητά του ή χωρίς να συντρέχουν τα προσόντα πρόσληψης ανά ειδικότητα, απαγορεύεται. Μεταφορά του προσωπικού αυτού από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται.
12. Το ΑΣΕΠ δύναται να ελέγχει δειγματοληπτικά τη νομιμότητα των προσλήψεων που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται
υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος, οργάνου, εφαρμοζομένων των παραγράφων 15 και 16 του παρόντος άρθρου.
13. Οι δαπάνες για τις αμοιβές του ανωτέρω προσωπικού και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις.
14. Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως μόλις περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύμβασής του, χωρίς καμία αποζημίωση για την αιτία αυτή και χωρίς διαπιστωτική πράξη. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης του προσωπικού στο αυτό έργο δεν
είναι συνεχείς, συνάπτονται συμβάσεις αντίστοιχες με τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης του προσωπικού αυτού. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της συμπληρώσεως των 135 ημερών εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο άνεργος παραμένει με τα ίδια αρχικά
κριτήρια εγγραφής στον ισχύοντα Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης και δύναται να απασχοληθεί σε έργο δήμου, συνδέσμου ή νομικού προσώπου της αρχικής επιλογής του μέχρι τη συμπλήρωση των 135 ημερών.
15. Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό, που διατηρείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άλλως τα καταβαλλόμενα ποσά καταλογίζονται σε βάρος τους.
16. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων ως προς τη σύναψη και την εξέλιξη των συμβάσεων που συνάπτονται βάσει του παρόντος ευθύνεται ο δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου ή νομικού προσώπου, σε βάρος του οποίου καταλογίζονται και τα ποσά που κατέβαλλε παρανόμως.
17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την αμοιβή του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να καλύπτεται με επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καταρτίζονται ειδικά συγχρηματοδοτούμενα ή μη προγράμματα απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους των οποίων διενεργείται η ως άνω επιχορήγηση. Με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (Α΄40) ή με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 69 του ν. 3996/2011 (Α΄170) ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους με την διαδικασία του παρόντος. Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου μπορεί να γίνεται και συμπληρωματικά.»

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

Πηγή: www.aftodioikisi.gr

ΟΕΒ: 6ος Διαγωνισμός Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας

Posted by:  /  Tags: , , , ,

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εξαγγέλλει την έναρξη του έκτου διαγωνισμού για το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας 2011 και καλεί όσους έχουν καινοτομήσει να διεκδικήσουν αναγνώριση της επιτυχίας τους.
Ο θεσμός του Βραβείου Καινοτομίας είναι μια πρωτοβουλία της ΟΕΒ η οποία στηρίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και αποτελεί την ανώτατη διάκριση της επιτυχούς εφαρμογής της καινοτομίας.
Το Βραβείο Καινοτομίας απονέμεται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς/Υπη-ρεσίες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν με επιτυχία καινοτόμες ιδέες ή/και πρακτικές οι οποίες τους κάνουν να ξεχωρίζουν.
Κάθε χρόνο απονέμονται τέσσερα Βραβεία Καινοτομίας, ανά ένα στους ακόλουθους τομείς:
• Βραβείο Καινοτομίας για τον Πρωτογενή Τομέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Λατομεία, κλπ)
• Βραβείο Καινοτομίας για το Μεταποιητικό Τομέα (Βιομηχανία)
• Βραβείο Καινοτομίας για τον Τομέα των Υπηρεσιών
• Βραβείο Καινοτομίας για τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και για εξασφάλιση αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στην ΟΕΒ, (τηλ. 22665102) ή στην ιστοσελίδα του Βραβείου στη διεύθυνση www.innovationaward.oeb.org.cy.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Δεκεμβρίου 2011.
 

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

πηγή:www.nomisma.com.cy

Πρόσληψη 364 εποχικών υπαλλήλων σε ΕΛΤΑ, ΔΕΗ και δήμους

Posted by:  /  Tags: , , , ,

Πρόσληψη 364 εποχικών υπαλλήλων πραγματοποιούν άμεσα 34 φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι θέσεις αφορούν εποχικό προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου. Σε 192 ανέρχονται οι ευκαιρίες απασχόλησης σε 19 δήμους, όπου ζητούνται βρεφονηπιοκόμοι, προσωπικό καθαριότητας, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων έργων και τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων. Στη ΔΕΗ προκηρύχθηκαν 51 θέσεις, στην πλειονότητά τους για Ηλεκτροτεχνικούς Δικτύων, Μηχανοτεχνίτες και διοικητικούς υπαλλήλους. Τέσσερις προκηρύξεις εξέδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στην Κεντρική Μακεδονία, στο Κιλκίς, στην Κρήτη και στην Ήπειρο. Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν κυρίως Διαμετακομιστές και Οδηγούς.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.
Πηγή: www.palo.gr

Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων

Posted by:  /  Tags: , , , ,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Α. Το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας/ Γενική
Γραμματεία Ναυτιλίας (Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού
Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων) προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη
των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2011 – 2012 ωρομίσθιους καθηγητές
των παρακάτω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2026/92, του
Β.Δ. 200/73 και με το εγκριτικό σήμα Ω.Π.: 091333/06-11
ΥΘΥΝΑΛ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο:
1. Μέχρι τέσσερις (4) Αρχιθαλαμηπόλους Ε.Ν., για το μάθημα
Επαγγελματικές Γνώσεις.
2. Μέχρι τέσσερις (4) καθηγητές Αγγλικής Φιλολογίας, και ελλείψει
αυτού Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan με
επάρκεια και άδεια διδασκαλίας, για το μάθημα Αγγλικά.
3. Μέχρι τρεις (3) καθηγητές Γαλλικής Φιλολογίας, και ελλείψει αυτού
κάτοχοι επάρκειας διδασκαλίας, για το μάθημα Γαλλικά.
4. Μέχρι δύο (2) καθηγητές Φιλόλογοι ή Πτυχιούχοι Ιστορίας –
Αρχαιολογίας ΑΕΙ, για το μάθημα Γενικές Γνώσεις (Ιστορία –
Γεωγραφία).
5. Μέχρι δύο (2) Πλοιάρχους Ε.Ν., για το μάθημα Ναυτικές Γνώσεις.
6. Ένα (1) Ιατρό ή Βιολόγο και ελλείψει αυτών, Νοσηλευτή/ τρια, για το
μάθημα Υγιεινή.
Η προκληθείσα δαπάνη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που θα
προσληφθούν είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού” – ΕΣΠΑ 2007-2013.
Β. Οι υποψήφιοι καθηγητές πρέπει να έχουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα
προσόντα, κατάλληλα πιστοποιημένα με τα πρωτότυπα πιστοποιητικά ή
θεωρημένα αντίγραφά τους:
1. Για την ειδικότητα του Πλοιάρχου Α΄ Τάξης και Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν.
δίπλωμα ή πτυχίο ή κατάλληλο πιστοποιητικό αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Για τους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή
Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan, με επάρκεια
και άδεια διδασκαλίας.
3. Για τους καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας και
ελλείψει, κάτοχοι επάρκειας και άδειας διδασκαλίας για την αντίστοιχη
ειδικότητα.
4. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες Πτυχίο Ανώτατης Σχολής.
Οι κάτοχοι Διπλώματος ή Πτυχίου Πανεπιστημίου αλλοδαπής πρέπει να
προσκομίσουν ισοτιμία – αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην
ΔΙΚΑΤΣΑ).
Όλοι οι τίτλοι πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της αλλοδαπής που
επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα
μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο Αρχή.
Υποψήφιοι που έχουν θαλάσσια ή και επαγγελματική (κατά
περίπτωση) και διδακτική προϋπηρεσία, για την τελική αξιολόγηση
και επιλογή αυτών θα αθροίζονται τα έτη της θαλάσσιας ή
επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας.
Συνεκτιμάται η επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στην ειδικότητα
της θέσης που προκηρύσσεται.
Η επαγγελματική δραστηριότητα, όπου αυτή απαιτείται,
αποδεικνύεται:
α. Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα :
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ.
1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του
άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 ή σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της
αλλοδαπής, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία
να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια
της παροχής της ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος
της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα απαιτείται :
(i) Είτε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το είδος της εργασίας
που παρασχέθηκε και την χρονική διάρκεια της παροχής της.
Αν από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της
παρασχεθείσας εργασίας, απαιτείται:
•Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης του υποψηφίου και
•Βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και την χρονική διάρκεια της
απασχόλησης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο
8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος
και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του. Εάν δεν υφίσταται
πλέον ο εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
(ii) Είτε δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος
παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
γ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται :
•Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται
η διάρκεια της ασφάλισής του.
•Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε
συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της
εμπειρίας, και
•Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτία παροχής
υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.
Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους
ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα αντίστοιχα παραπάνω
δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούμενη εξειδικευμένη εμπειρία.
Εκτός των άλλων απαιτουμένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών
απαιτείται η προσκόμιση και των παρακάτω:
1) Αίτηση συμμετοχής
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής
ταυτότητας.
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ναυτικού φυλλαδίου, προκειμένου για
εν ενεργεία Ναυτικούς «σελίδα με στοιχεία ναυτικού και τελευταία
απόλυση».
4) Τίτλοι σπουδών και αποδεικτικά εξειδικευμένων γνώσεων κατά
περίπτωση.
5) Πιστοποιητικό ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
(ΕΚΕΠΙΣ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο
Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ (ηλεκτρονική
διεύθυνση w ww . e kepis . g r) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’
αριθμ.3/2006 (ΦΕΚ 1700 Β΄/2006) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 113172/2005 (ΦΕΚ 593 Β΄/2005)
απόφαση όμοια. Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει από το
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) την ένταξή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Εκπαιδευτών Ενηλίκων, θα πρέπει στα δικαιολογητικά τους να
προσκομίσουν την αίτηση συμμετοχής τους στο εν λόγω Κέντρο.
Στην περίπτωση που δεν θα έχει εκδοθεί η ανωτέρω πιστοποίηση
μέχρι την έκδοση του Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής,
η πρόσληψη του υποψηφίου θα είναι υπό αίρεση και θα
πραγματοποιηθεί μόνο με την προϋπόθεση της έκδοσης της σχετικής
πιστοποίησης και προσκόμισής της στην Υπηρεσία, το αργότερο
μέχρι πέντε (05) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Για την
πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. (4) του παρόντος μεριμνά η
Σχολή.
6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86 στην οποία ο
υποψήφιος θα αναφέρει:
α) Εάν είναι συνταξιούχος και από ποίο φορέα λαμβάνει σύνταξη ή
εάν είναι εργαζόμενος και που απασχολείται.
β) Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ότι δεν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος και
δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία, καθώς και τα στοιχεία
του στρατολογικού γραφείου στο οποίο υπάγεται.
γ) Εάν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί τη Υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση,
καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και δεν έχει λόγω
καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει
ο χρόνος που ορίστηκε για στέρηση – ότι δεν είναι υπόδικος και δεν
έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε – ότι δεν έχει, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δεν τελεί
υπό δικαστική συμπαράσταση.
δ) Εάν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και στην περίπτωση
αυτή ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν. 1256/82 περί πολυθεσίας όπως προστέθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 1400/83, καθώς και σε αυτές του άρθρου
35 του Ν. 3528/07.
Γ. Οι υποψήφιοι πρέπει :
α) Nα είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για τους τελευταίους απαιτείται και άριστη γνώση της ελληνικής
γλώσσας, αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιποί αλλοδαποί που
αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να
προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή
της.
β) Να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους.
Δ . Τρόπος κατάταξης υποψηφίων :
Επί υποψηφίων που έχουν θαλάσσια ή επαγγελματική και διδακτική
προϋπηρεσία, για την τελική αξιολόγηση και επιλογή αυτών θα αθροίζονται τα
έτη της θαλάσσιας ή επαγγελματικής και διδακτικής προϋπηρεσίας.
Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνον εάν δεν επαρκούν οι λοιποί
υποψήφιοι όλων των βαθμίδων.
Οι κάτοχοι του κατά περίπτωση απαιτούμενου κατάλληλου πιστοποιητικού,
θα προηγούνται στη σχετική σειρά κατάταξης του αξιολογικού πίνακα της
ειδικότητάς τους, των κατόχων του αντίστοιχου διπλώματος Ε.Ν.
Επί υποψηφίων με τα αυτά προσόντα θα δίδεται βαρύτητα και στο κοινωνικό
κριτήριο της ανεργίας. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του
ΓΕΝΕ ή του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο κατά περίπτωση), η
ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και
κάρτας ανεργίας.
Η παράλληλη απασχόληση του ιδίου υποψηφίου σε περισσότερες της μίας
σχολής, η οποία εποπτεύεται από το ΥΠ.Α.Α.Ν., επιτρέπεται μόνο σε
περιπτώσεις που δεν επαρκούν οι υποψήφιοιστην εν λόγω Σχολή.
Υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί για κάλυψη μίας θέσης σε ένα μάθημα δύναται
να προσλαμβάνονται σε θέση και άλλης ειδικότητας (εφόσον υποβάλλουν
σχετική αίτηση) μόνο σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων. Σε κάθε
περίπτωση οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έπονται των λοιπών
υποψηφίων.
Ε. Αν από τα πιστοποιητικά τους {αντίγραφο μητρώου γενικής χρήσης και (οι
άνδρες) Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α}, τα οποία αυτεπαγγέλτως
εκδίδονται από την Υπηρεσία, προκύπτουν στοιχεία διαφορετικά από αυτά
που έχει αρχικά δηλώσει ο υποψήφιος στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/86, δεν υπογράφεται η σύμβαση εργασίας και προσλαμβάνεται ο
επόμενος υποψήφιος από τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων.
ΣΤ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης της παρούσης να υποβάλλουν στην ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (Ευριπίδου 33, Πειραιάς), αίτηση με τα σχετικά
δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις κ.λ.π.
Ζ. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η
Οκτωβρίου 2011.
Η. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210 4220713, κατά τις εργάσιμες μέρες και
ώρες καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.
Για πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ , οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα
τηλέφωνα: 210-3403256, 3403200 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.Ekepis.gr.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

Πηγή:www.yen.gr

Αιτήματα για 16.000 προσλήψεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Posted by:  /  Tags: , , ,

Σε 16.000 ανέρχονται τα αιτήματα των υπουργείων και των ΝΠΔΔ που κατατέθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το 2011.
Φέτος θα πραγματοποιηθούν 10.600 νέες προσλήψεις, από τις οποίες μόνο οι 6.900, περίπου, αφορούν νέες προσλήψεις στον βαθμό που οι μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπολογίζονται στον τελικό αριθμό των προσλήψεων όπως έχει συμφωνηθεί με την τρόικα. Αυτόματα η αναλογία του «1 προς 5» μετατρέπεται σε «1 προς επτά», εάν αφαιρεθούν οι 3.700 μετατάξεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2011 (2.700 από τον ΟΣΕ και 1.000 από τον ΟΑΣΑ). Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας διεκδικεί την πρόσληψη 5.500 υπαλλήλων, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διεκδικεί την πρόσληψη 4.500 υπαλλήλων.
Από τα αιτήματα αναμένεται να εγκριθεί περίπου το 30%. Το 2011 είναι η χρονιά εφαρμογής του κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις». Οι αποχωρήσεις το 2010 έφτασαν σε ρεκόρ 20ετίας αγγίζοντας τις 53.335 (48.724 στο «στενό» δημόσιο και 4.611 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα).
Διόγκωση
Το 2010 πραγματοποιήθηκαν περίπου 21.000 προσλήψεις, ενώ από τη φετινή χρονιά μπαίνουν ουσιαστικά οι βάσεις για την εφαρμογή κανόνων στις προσλήψεις του Δημοσίου. Τα τελευταία 20 χρόνια (1990-2010), η διαφορά των αποχωρήσεων από τις προσλήψεις κατ’ έτος πιστοποιεί ότι το κράτος διογκώθηκε χωρίς προγραμματισμό κατά 38.172 υπαλλήλους.
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ (2004-2009), κατά την οποία το Δημόσιο αυξήθηκε κατά 57.601 μονίμους υπαλλήλους, χωρίς να υπολογιστούν οι συμβασιούχοι και τα stage που αριθμούσαν πάνω από 100.000.ΕΘΝΟΣ

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

Πηγή: www.alphafm.gr

Πρόσληψη 25 καθηγητών φυσικής αγωγής ΠΕ και 8 εκπαιδευτών ξένων γλωσσών ΠΕ στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κορυδαλλού

Posted by:  /  Tags: , , ,

Με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα προσληφθούν στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κορυδαλλού Νομού Αττικής 25 καθηγητές φυσικής αγωγής ΠΕ και 8 εκπαιδευτές ξένων γλωσσών ΠΕ. Το προσωπικό θα προσληφθεί για την εκτέλεση των έργων: «Λειτουργία Αθλητικών Κέντρων – Γυμναστήριων Κορυδαλλού» και «Λειτουργία Κέντρου Επιμόρφωσης Κορυδαλλού».
Για εννέα μήνες θα αναλάβουν καθήκοντα δύο γυμναστές ειδικότητας προπονητικής ποδοσφαίρου, τρεις με ειδικότητα στην προπονητική χειροσφαίρισης, τρεις στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και τρεις που έχουν εξειδικευτεί στον Κλασικό Αθλητισμό. Επίσης θα προσληφθούν από ένας καθηγητής φυσικής αγωγής των εξής ειδικοτήτων: προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής, προπονητικής αντισφαίρισης, ρυθμικής αγωνιστικής γυμναστικής, ενόργανης γυμναστικής και προπονητικής τάε κβον ντο. Παράλληλα θα αναλάβουν καθήκοντα τέσσερις εκπαιδευτές πληροφορικής, δύο καθηγητές ισπανικής φιλολογίας, ένας αγγλικής φιλολογίας και ένας καθηγητής ιταλικής φιλολογίας. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορυδαλλού, Κουντουριώτου 25, ΤΚ 181 20, Κορυδαλλός, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Δέσποινας Χαντζή.
Τηλ. 210-4952.857.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον φορέα, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.
Πηγή: www.paspif.gr

Πρόσληψη Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής

Posted by:  /  Tags: , , , ,

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890,
38.091, 39.292 και Α13: €39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253 (Συνδυασμένες Κλίμακες).
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και
τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Επίσης παρέχεται δωρεάν στολή όπως καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα
απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) (α) Γενική Ιατρική.
Εκτελεί καθήκοντα γενικής Ιατρικής σε Νοσοκομείο, Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήματα Πρώτων
Βοηθειών, Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο ή Αγροτική Περιοχή, ή σε οποιοδήποτε Υπουργείο, Τμήμα
ή Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων καθηκόντων στον τομέα
της Δημόσιας Υγείας και Σχολιατρικής Υπηρεσίας.
(β) Ειδική Ιατρική.
Εκτελεί καθήκοντα της ειδικότητάς του σε Νοσοκομείο, Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήματα Πρώτων
Βοηθειών ή μεγάλα Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα, ή σε οποιοδήποτε Υπουργείο, Τμήμα ή
Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων καθηκόντων στον τομέα
της Δημόσιας Υγείας και Σχολιατρικής Υπηρεσίας.
(2) Τηρεί και υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για την εργασία που επιτελεί.
(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημ.: Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της
δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε
θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
3. Απαιτούμενα προσόντα:
Α. Για Πρώτο Διορισμό:
(1) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
(2) Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
(3) Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θεωρείται πλεονέκτημα.
Β. Για Προαγωγή:
Διετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 2ης Τάξης.
Γ. Και για τα δύο Α και Β:
(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας.
ή
Καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
2
Σημειώσεις:
1. Η ειδικότητα και η τυχόν εξειδίκευση της ειδικότητας, σύμφωνα με τους περί Ιατρών (Ειδικά
Προσόντα) Κανονισμούς του 2003 όπως εκάστοτε τροποποιούνται, θα καθορίζεται επακριβώς κατά
τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την οργανωτική
δομή των θέσεων του ιατρικού προσωπικού του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας.
Οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως η θέση κατανεμηθεί στην ειδικότητα
της Πυρηνικής Ιατρικής.
2. Στην περίπτωση της ειδικότητας της Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, οι υποψήφιοι θα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να κατέχουν πιστοποιητικά ειδικότητας όπως προνοείται στους
περί Εγγραφής Ιατρών Νόμους και στους περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμους.
3. Αν η θέση προορίζεται για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, τούτο θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση
της θέσης.
4. Οι ειδικότητες στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών θα είναι η Παθολογία, η
Χειρουργική και η Γενική Ιατρική και οι υποψήφιοι για τις θέσεις που προορίζονται για τα Τμήματα
αυτά μπορεί να είναι κάτοχοι οποιασδήποτε από τις ειδικότητες αυτές.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2009 “το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του
δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε
περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα . ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με
σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια”.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009 “Κανένας δε
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι
πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί
νομίμως από αυτές”.
6. Αιτούντες οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα
λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα
πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση
της αναπηρίας τους.
7. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη
επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής
υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 24 Οκτωβρίου 2011. Οι αιτήσεις πρέπει να
συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που
προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου
απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Έντυπα αιτήσεων
διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy.
8. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που
καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση
στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

πηγή:www.psc.gov.cy

Προσλήψεις οργανικών θέσεων σε Δημόσιους φορείς

Posted by:  /  Tags: , , , ,

1.Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ),
           -20 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,
           -5 θέσεις Διοικητικού Προσωπικού,
           -5 θέσεις Δικηγόρων,
           -5 θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, Ν.4001/2011,  άρθρο 41, ΦΕΚ 179/Α΄/2011.
2.   Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)
           – 2 Θέσεις Γενικών Επιθεωρητών .  Κόστος 93.000 ευρώ.
           -916 θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας
          -240 θέσεις  γραμματειακής, διοικητικής  και λοιπής υποστήριξης.  Ν.3996/2011, ΦΕΚ 170/Α΄/2011
3.    Στην ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης), μετακλητοί υπάλληλοι.
       -Μια (1) θέση ειδικού συμβούλου
       -Δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών στον Διευθύνοντα σύμβουλο. Ν.3996/2011, ΦΕΚ 170/Α΄/2011.
Υπενθυμίζεται: Πρόσληψη 100 ατόμων. Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ για συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου 1/2011 της 25ης του 2011 (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο της ΗΔΙΚΑ).
4.    Σύσταση του «Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ) μετά από κατάργηση των ανωνύμων εταιρειών «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική (Π.Α.Ε.Π.)»  και  «Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Κ.Α.Ε.)» με :
    – Kεντρική Υπηρεσία και 13 Περιφερειακά Γραφεία
     -2 ενιαίες (μετακλητές)  θέσεις στο γραφείο του Προέδρου – Γενικού Διευθυντή
     -75 νέες οργανικές θέσεις
     -3 θέσεις δικηγόρων Ν.3996/2011, ΦΕΚ 170/Α΄/2011

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

πηγή:www.epirusworld.blogspot.com

Διαγωνισμός για τη «Φιλοξενία και Λειτουργία Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκτησης από Καταστροφές της ΓΓΠΣ

Posted by:  /  Tags: , , , ,

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)
Τίτλος Έργου: «Φιλοξενία και Λειτουργία Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκτησης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της ΓΓΠΣ»
Πηγή Χρηματοδότησης Εθνικοί Πόροι, επιχορήγηση στην ΚτΠ ΑΕ
Είδος Διαδικασίας: Πρόχειρος Διαγωνισμός με δημοσίευση
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: ΚτΠ Α.Ε.
Τόπος Παράδοσης – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Είδος Σύμβασης: Ταξινόμηση κατά 72000000-5
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.): 120.000,00 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 147.600,00 €
Χρηματοδότηση Έργου: Ειδικός Φορέας 23-150, ΚΑΕ 0873 του Υπουργείου Οικονομικών, με επιχορήγηση στην ΚτΠ ΑΕ
Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Έργου: Δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: 17/10/2011
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 24/10/2011 και ώρα 12:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε.
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 24/10/2011 και ώρα 12:00
Ημερομηνία Διακήρυξης: 05/10/2011

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

πηγή:www.computer-engineers.gr

171 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Posted by:  /  Tags: , , , ,

1. Προγραμματιστής – DATAGRID (Αττική)

2. Βοηθός Προϊσταμένου Τμήματος Αποθήκης – Lidl (Θεσσαλονίκη)

3. Διευθυντικά Στελέχη – Metro (Κιλκίς)

4. Ασκούμενοι Ελεγκτές – BDO Delta Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (Αττική) Deadline Application: 25-10-2011

5. Product Manager

6. Account Manager

7. Υπεύθυνος Πωλήσεων

8. Γραμματέας Διεύθυνσης – ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ (Ιωνία Θεσ/νίκης)

9. Μηχανικός Πωλήσεων – QCONTROL (Αττική)

10. Υπεύθυνος Πιστωτικού Ελέγχου – ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ (Ιωνία Θεσ/νίκης)

11. CREATIVE DIRECTOR – EURO RSCG (Αττική)

12. Account Executive Coordinator – (Αττική)

13. Υπεύθυνος Παραγωγής – (Αττική-Ν. Βοιωτίας)

14. Learn – E – Pedia Project Manager

15. Πωλητής / τρια – Ν. ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη)

16. Project Manager – (Αττική)

17. Παιδαγωγός – (Θεσσαλονίκη)

18. Κοινωνική Λειτουργός – (Θεσσαλονίκη)

19. Τεχνικός Σύμβουλος Πωλήσεων – (Θεσσαλονίκη)

20. Υπευθυνός Πωλήσεων – (Καλαμάτα)

21. Προϊστάμενος Λογιστηρίου – AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Αττική)

22. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ/ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ – (Θεσσαλονίκη)

23. Household & Operations Manager – (Αττική)

24. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ – COLOPLAST (Αττική)

25. PRODUCT MANAGER – (Αττική)

26. ACCOUNT MANAGER – (Αττική)

27. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – (Αττική)

28. Sales Director – (Αττική)

29. ΠΩΛΗΤΗΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ – DPA HELLAS (Αττική)

30. Sales assistant – DPA HELLAS (Αττική)

31. Οικονομικό Στέλεχος – PRIME ENERGY (Αττική)

32. Υπεύθυνο για το Τμήμα Εισαγωγών – Εξαγωγών – (Αττική)

33. Web Developer – ALTANET A.E. (Θεσσαλονίκη)

34. ΠΩΛΗΤΗΣ – ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (Αττική)

35. Στέλεχος Υποστήριξης Πελατών – ALTANET A.E. (Θεσσαλονίκη)

36. BULGARIAN SPEAKING CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE – travelplanet24 (Αττική)

37. ΠΩΛΗΤΗΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ – FITNESS STUDIOS (Άρτα)

38. Mηχανικός πωλήσεων – Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ABETE (Αττική)

39. MEDICAL DELEGATE – (Λάρισα-Βόλος)

40. Software Development Engineers, Risk Management – KLARITY RISK (Αττική)

41. Business Analyst –Risk Management Application Engineer – KLARITY RISK (Αττική)

42. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – Leroy Merlin Greece (Ν.Λάρισας)

43. Project Manager – (Αττική)

44. Βοηθούς Υπευθύνων – INDITEX (Κατερίνη)

45. Senior Java Software Engineer – (Αττική)

46. Χειριστής Helpdesk – OTS Α.Ε. (Θεσσαλονίκη)

47. Λογοθεραπευτής – Plasis World (Θεσσαλονίκη )

48. Υπάλληλος Γραφείου – (Θεσσαλονίκη )

49. Web Developer – (Αττική)

50. Σχεδιαστής – (Αττική)

51. Σχεδιαστής – (Αττική)

52. Γραφίστας – (Αττική)

53. Γραφίστας – (Αττική)

54. Γραφίστας – ELECTROPNEUMATIC LTD (Αττική)

55. Διδάκτορ Μηχανικός – ΠΑΡΑΓΩΝ Α.Ε. (Αττική)

56. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – NOVATECH – Engineering & Construction (Αττική)

57. Τεχνολόγος Ανάπτυξης Τροφίμων – Bonito (Αττική)

58. Βοηθός Λογιστή – (Αττική)

59. Βοηθός Λογιστή – (Αττική)

60. Βοηθός Λογιστή – BIOERGEX S.A. (Αττική)

61. Στέλεχος Πωλήσεων – (Αττική)

62. WEB DEVELOPERS – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ – (Αττική)

63. Υπεύθυνος Λογιστηρίου – (Αττική)

64. ERP Consultant – (Αττική)

65. Συντάκτης/Συντάκτρια – (Αττική)

66. Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης – (Αττική)

67. Λογιστής ή Λογίστρια – (Αττική)

68. Λογιστής ή Λογίστρια – (Αττική)

69. Υπάλληλος Γραφείου – (Θεσσαλονίκη)

70. Βοηθός Λογιστή – (Αττική)

71. Γραματειακή υποστήριξη – (Θεσσαλονίκη )

72. Υπάλληλος γραφείου – (Ηράκλειο)

73. Γραμματέας Πρακτικογράφος – (Αττική)

74. Γραμματειακή Υποστήριξη – (Αττική)

75. Δικηγόρος και ασκ.δικηγόρος – (Αττική)

76. Δικηγόρος – (Αττική)

77. Senior Android Software Engineer – Atcom Internet & Multimedia A.E. (Αττική)

78. Business Unit Manager – (Αττική)

79. Βοηθός Λογιστηρίου – (Αττική)

80. Junior tanker chartering broker – (Αττική)

81. Young MBA – (Αττική)

82. Master or Chief Officer – (Αττική)

83. Στέλεχος Πωλήσεων Βαλκανίων – Porto Carras Grand Resort (Ν. Χαλκιδικής)

84. Service Operations Engineer – (Αττική)

85. Σύμβουλοι Διαφήμισης On Line Υπηρεσιών – ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (Αττική)

86. Radio Network Planning & Optimization Engineer – (Αττική)

87. Υπεύθυνος Εξαγωγών – (Αττική)

88. Sales and Marketing Assistant – Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ (Αττική)

89. Υπάλληλος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών – Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ (Αττική)

90. Service Literature – Mercedes-Benz Hellas SA (Αττική)

91. Λειτουργός Τοπικής Εξυπηρέτησης – Cyta (Κοζάνη)

92. Digital Media Expert – (Αττική)

93. Sales/Account Executive – (Αττική)

94. Ομαδάρχης Κέντρου Τεχνικής Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης – Cyta (Αττική)

95. Προϊστάμενος Λογιστηρίου – (Αττική)

96. Business Intelligence Engineer – (Αττική)

97. Senior Project Manager – Qualco (Αττική)

98. Senior Software Engineer – APT SA (Αττική)

99. Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού – MATRIX PACK SA (Αττική)

100. Merchandiser – (Σέρρες)

101. Merchandiser – (Κοζάνη)

102. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – (Αττική)

103. Υπεύθυνος Υπολογισμού Υλικών – ELVIAL ΑΕ (Θεσσαλονίκη)

104. IVR Engineer – (Αττική)

105. Άτομο για Logistics IT – (Αττική)

106. Πωλητής – (Κοζάνη)

107. Αγοραστή Τροφίμου – (Αττική)

108. Financial Controller – Occidental (Αττική)

109. Αγοραστή μη Τροφίμου – (Αττική)

110. Junior Web Designer – Tribal DDB Athens (Αττική)

111. Interactive Art Director – Tribal DDB Athens (Αττική)

112. Υποδιευθυντής -τρια Καταστήματος – Lidl (Σέρρες)

113. Μηχανολόγος Μηχανικός – FINAL SUPPORT Facilities Services (Αττική)

114. Μηχανολόγος / Χημικός Μηχανικός – Μηχανικός Επιστήμης Υλικών

115. Accountant – (Ν. Βοιωτίας)

116. Aσκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Baker Τilly Hellas AE (Αττική)

117. SENIOR WEB DEVELOPER – (Αττική)

118. SharePoint Developer – Upcom ΕΠΕ (Αττική)

119. Ruby on Rails developer – (Αττική)

120. Developer/Προγραμματιστής – (Θεσσαλονίκη)

121. ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ – (Θεσσαλονίκη)

122. Γραφίστας/Γραφίστρια – Χατζηγεωργίου Α.Ε (Θεσσαλονίκη)

123. Market Access Associate – Bristol-Myers Squibb (Αττική)

124. Financial Analyst – (Αττική)

125. Java development Lead – SymphonyIRI (Αττική)

126. C++ Lead Engineer – SymphonyIRI (Αττική)

127. Quality Assurance Lead Engineer – SymphonyIRI (Αττική)

128. Java Engineer – SymphonyIRI (Αττική)

129. Java development Lead – SymphonyIRI (Αττική)

130. FACILITIES MANAGER – ACS Athens (Αττική)

131. Μηχανικός Πωλήσεων Βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάνελ – (Αττική)

132. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – Champion Europe Spa Ελλάδος (Αττική)

133. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – (Θεσσαλονίκη)

134. MARKETING EXECUTIVE – Kafkas (Αττική)

135. Senior Project Manager – Qualco SA (Αττική)

136. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – Ε.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. (Αττική)

137. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – (Αττική) Deadline Application: 31-10-2011

138. Market Access Associate – Bristol-Myers Squibb (Αττική)

139. Senior Project Manager – Qualco SA (Αττική)

140. Copy Editor/Proof Reader SP/PR25/KR – Εκδόσεις Σπαντίδου (Αττική)

141. Accountant Manager – (Αττική)

142. Υπεύθυνος Λύσεων Office Automation & Διαχείρισης Εκτυπωτικών Λύσεων – Active Computer Systems AE (Αττική)

143. Credit Manager – (Αττική) Deadline Application: 07-11-2011

144. Junior IT Consultants – (Αττική)

145. Business Analyst – (Αττική)

146. Sales Representative – MEXX (Αττική)

147. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / MARKETING – (Αττική)

148. ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ – (Αττική)

149. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – APIVITA (Αττική)

150. Senior Sales Curator – Sweetlifer (Αττική)

151. REGIONAL FITNESS MANAGER – Holmes place (Αττική)

152. Λογιστής – (Αττική)

153. Στέλεχος Πωλήσεων – ARCTIUM O.E. (Αττική)

154. Προγραμματιστής – FOR YOU (Αττική)

155. Marketing Assistant – FOR YOU (Αττική)

156. Βρεφονηπιοκόμος- νηπιαγωγός – (Θεσσαλονίκη)

157. Project Manager – (Θεσσαλονίκη)

158. Γεωπόνος – (Θεσσαλονίκη)

159. Νηπιαγωγοί ή Βρεφονηπιοκόμοι – (Θεσσαλονίκη)

160. Εκπαιδευτικός Σύμβουλος – Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή (Θεσσαλονίκη)

161. Ασκούμενος δικηγόρος – (Αττική)

162. Δικηγόρος – (Αττική)

163. Δικηγόρος – (Αττική)

164. Drupal Developer – Τεχνόπολις Α.Ε. (Αττική)

165. Mac Specialist – Public (Αττική)

166. Επικεφαλής Εσωτερικός Ελεγκτής

167. Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης – (Θεσσαλονίκη)

168. Ship Operator – (Αττική)

169. General manager – (Αττική)

170. Technical coordinator – (Αττική)

171. Qualified operator – (Αττική)

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

πηγή:m.alfavita.gr

Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Posted by:  /  Tags: , , ,

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.).
Τίτλος Έργου: Προμήθεια Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού & εργασίες εγκατάστασης κόμβου φιλοξενίας συστημάτων
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”
Είδος Διαδικασίας: Πρόχειρος Διαγωνισμός με δημοσίευση
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: ΚτΠ Α.Ε.
Τόπος Παράδοσης – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Έδρα της ΚτΠ ΑΕ
Είδος Σύμβασης: Ταξινόμηση κατά CPV 31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 31682000-0 Υλικά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
Προϋπολογισμός: (χωρίς Φ.Π.Α.) 129.998,37 €
Προϋπολογισμός: (με Φ.Π.Α.) 159.898,00 €
Χρηματοδότηση Έργου: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 315/8 του ΥΠΕΣ (Κωδικός Πράξης: 2010ΣΕ31580008). 
Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Έργου: Δεκαέξι (16) εβδομάδες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: 20/10/2011
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 31/10/2011 και ώρα 10:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών: Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε.
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: 31/10/2011 και ώρα 10:00
Ημερομηνία Διακήρυξης: 12/10/2011

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

πηγή:www.ktpae.gr

Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Πάντειου Πανεπιστημίου

Posted by:  /  Tags: , , ,

Προκήρυξη πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Περιφέρεια Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του Πάντειου Πανεπιστημίου, μέχρι 31-12-2011 και μέχρι του ποσού των 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (73.800,00€,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έχοντας υπόψη:
1. το Π.Δ. 377/89 (ΦΕΚ 166/Α.89): «Μετονομασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ), όπως ισχύει σήμερα,
2. το Ν. 2286/95: «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/1-2-95),
3. το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995): «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
4. το Π.Δ. 496/1974: «Περί του τρόπου Αναλήψεως των Δαπανών υπό των Κυρίων ή Δευτερευόντων Διατακτών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει σήμερα,
5. τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. 2/45564/0026 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών: «Αύξηση και ορισμός σε Ευρώ των Χρηματικών Ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95»,
6. το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος
7. την υπ’αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95  για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» και
8. την υπ’αριθμ. 2/29-9-2011 (θέμα 22ο) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Περιφέρεια Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του Παντείου Πανεπιστημίου, μέχρι 31-12-2011 και μέχρι του ποσού των 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (73.800,00€,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού δύναται να ανέλθει  στο ποσό των 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (73.800,00€,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1611.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα προμηθευτεί την απαιτούμενη ποσότητα του υπό προμήθεια είδος, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά δυϊλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύμφωνη με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς επίσης και τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της υπ’αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει ολόκληρες τις εκάστοτε παραγγελθείσες ποσότητες πετρελαίου στις δεξαμενές των κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου, με δαπάνες και μεταφορικά μέσα δικά του, την επόμενη της παραγγελίας εργάσιμη ημέρα, από τις 7.30΄ π.μ. έως τις 13.00΄ μ.μ. και σε ώρες που θα καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Η παραγγελία θα γίνεται μέσω εγγράφου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο μέχρι τις 9:00΄ π.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
Ρητά ορίζεται ότι το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα λήψης δείγματος κατά την παράδοση.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, την 27/10/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,  Λεωφ. Συγγρού 136 στην Καλλιθέα, Αθήνα.
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν:
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.
Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

2.Δεν γίνονται δεκτοί:
Α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, στη Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, μέχρι την  την 27/10/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ.,  και θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την αποσφράγισή τους από την αρμόδια Επιτροπή.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, με οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.
Οι προφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΊΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
“Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Περιφέρεια Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του Παντείου Πανεπιστημίου, μέχρι 31-12-2011 και μέχρι του ποσού των 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (73.800,00€,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Α.Π………………
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: …………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …………………………
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Εντός του φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται:

 1. Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α)Για τα Νομικά Πρόσωπα, καταστατικό σύστασης/ίδρυσης.
β)Φ.Ε.Κ. σύστασης εκπροσώπησης και Φ.Ε.Κ. τελευταίας τροποποίησης, εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται από το Νόμο σχετική δημοσίευση, ή πιστοποιητικό τελευταίας τροποποίησης για Ο.Ε. ή Ε.Ε. και οι σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού από τις οποίες προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Πιστοποιητικό μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Νομαρχία κατά περίπτωση.
γ)Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
δ)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επαγγέλματος εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.
ε)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,   στην οποία θα αναφέρεται:
1)ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, τα οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2)ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο.

3) ότι η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου είναι σύμφωνη με:
-αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά δυϊλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση.
-είναι σύμφωνη με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης και  τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς επίσης και
-τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της υπ’αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τ.Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Για την απόδειξη της συμφωνίας αυτής κατατίθενται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων προτύπων.
4)Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που να βεβαιώνουν, εκ μέρους του Προμηθευτή, την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

 2. Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τα κάτωθι:

α)Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς, με ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ανά χιλιόλιτρο επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής της χονδρικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, προσαυξημένη με το σύνολο των νομοθετημένων επιβαρύνσεων, την ημέρα παράδοσής του και για παράδοση ελεύθερη στις δεξαμενές των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου.
β)Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
γ)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
δ)Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα συνοδεύει τον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην οποία θα αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύμπραξη) που απαρτίζουν το διαγωνιζόμενο και που υποβάλλουν την προσφορά. Η αίτηση θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου (ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους εκπροσώπους).
Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών, οφείλει να το δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής του.

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, παρουσία αυτών που δήλωσαν με την αίτησή τους ότι επιθυμούν να παραστούν. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν.
Όλες οι σελίδες των προσφορών μονογράφονται από την Επιτροπή.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή  χονδρικής  πώλησης.
Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές προδιαγραφές του διαγωνισμού γενικώς δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές θεωρηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ως ευνοϊκές για το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια είναι υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ στην οριζόμενη προθεσμία.
Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή έως την υπογραφή της σύμβασης.
Τονίζεται ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση).
Πιο συγκεκριμένα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των διαχειριστών και εκπροσώπων αλλά και των ομορρύθμων μελών των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε)., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση του υπό προμήθεια πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

 ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του προς προμήθεια είδους θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου προμηθευτή, με βάσει τα τιμολόγιά του, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 1611.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
(α/α Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 1170, αριθμ. πρωτ. 1817/7-10-2011).

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1)Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136,  Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr).

2)Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3)Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
Αρμόδια υπάλληλος: κ.Αζναβουρίδου Παναγιώτα.
Τηλ.:210-92 01 076
φαξ: 210-92 38 702
e-mail: tmima.promithion@panteion.gr

Το κείμενο της διακήρυξης αυτής να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr) και περίληψη αυτής σε εμφανές σημείο στους χώρους του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

Προσληφθέντες Αναπληρωτές Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π Περιφ.Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2011-12

Posted by:  /  Tags: , , ,

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ -Π.Ε 23

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
1. Πάνου Γεωργία – Ε.Δ.Σ Χαλκίδας
2. Γραμματίκα Ειρήνη – Ε.Δ.Σ Θήβας

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
1. Τέφογλου Χρυσούλα – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Λαμίας
2. Κυργιόπουλος Ιωάννης – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Βοιωτίας
3. Τσουλφά Ιωάννα – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Φθιώτιδας
4. Βάγια Αργυρώ – ΤΕΕ Ειδ.Αγ. Χαλκίδας
5. Κουλιανού Μαρία – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Άμφισσας
6. Ζαφειροπούλου Αντωνία-Ηώ – Ε.Δ.Σ & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καρπενησίου
7. Καρκαντζούνης Λουκάς – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Φθιώτιδας
8. Νικάκη Αργυρή – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Θήβας
9. Καλαντζάκου Γεωργία – Ε.Δ.Σ & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Άμφισσας
10. Γιαννάκη Αναστασία – Ε.Δ.Σ & Ειδ. Νηπ. Λιβαδειάς
11. Κούτσικου Αικατερίνη – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Φθιώτιδας
12. Κοσμά Αλίκη – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ευρυτανίας
13. Ανέστη Ιωάννα – 2ο Ε.Δ.Σ Λαμίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ -Π.Ε 30

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
1. Κιουρτίδου Μαριάνθη – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Φθιώτιδας
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
1. Μουστάκα Κωνσταντίνα – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ευβοίας
2. Κοντού Καλλιόπη – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Φθιώτιδας
3. Ζημιανίτη Μαγδαληνή – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Άμφισσας
4. Τσουκνίδα Αθανασία – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ευβοίας

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-Π.Ε 21 & Π.Ε 26

1. Καλός Ευστάθιος (ΠΕ-21) – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ευρυτανίας
2. Κοκόρα Ελισάβετ (ΠΕ-21) – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Βοιωτίας
3. Βίλλα Ιωάννα (ΠΕ-21) – Ε.Δ.Σ Χαλκίδας
4. Μαμάκου Χρυσούλα(ΠΕ-21) – ΚΕ.Δ.Δ.Υ & Ε.Δ.Σ Άμφισσας
5. Κατσαντώνη Μαρία (ΠΕ-26) – Ε.Δ.Σ & Ειδ. Νηπ. Θήβας
6. Μπισμπίκη Βασιλική(ΠΕ-26) – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Φθιώτιδας
7. Αντωνίου Αργυρώ (ΠΕ-26) – ΚΕ.Δ.Δ.Υ Φθ/δας & 1ο&2ο Ε.Δ.Σ Λαμίας

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(Ε.Β.Π)-Δ.Ε1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
1. Τσιφτσή Αικατερίνη – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καρπενησίου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
1. Καψοπούλου Ελένη – 2ο Ε.Δ.Σ Λαμίας
2. Αλεξάκου Μαρίνα – Ε.Δ.Σ Χαλκίδας
3. Ομπασάκη Βασιλική – Ειδ. Νηπ. Λιβαδειάς
4. Αλεξανδρή Ελένη – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Χαλκίδας
5. Γουργιώτη Βασιλική – Ε.Δ.Σ Λιβαδειάς
6. Κολόκα Μαρία – Ε.Δ.Σ & Ειδ. Νηπ. Καρπενησίου
7. Σμπιλίρη Μαρία – Ε.Δ.Σ Θήβας
8. Λαζάρου Παρασκευή-Αγγελική – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Άμφισσας
9. Παπαευσταθίου Δέσποινα – Ε.Δ.Σ Αταλάντης
10. Χαιροπούλου Χρυσούλα – Ε.Δ.Σ Άμφισσας
11. Γκόνιαρη Ιωάννα – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Άμφισσας
12. Σοβαντζή Άρτεμις – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Χαλκίδας
13. Κωνσταντίνου Ευμορφία – Ειδ. Νηπ. Θήβας

Ε.Β.Π σε ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
1. Κόρκου Ευθυμία
2. Λύρα Βασιλική
3. Λάλου Ειρήνη-Πετρούλα
4. Διαμαντοπούλου Ασπασία

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

πηγή:www.seepeaa.gr

Προσλήψεις αναπληρωτών ΑΘΜΙΑ

Posted by:  /  Tags: , , ,

Μετά και την ολοκλήρωση των αποσπάσεων αναμένεται σήμερα το βράδυ 20 Οκτωβρίου 2011  η ανακοίνωση της Γ φάσης αναπληρωτών για την Αθμια. Σε αναμονή λοιπόν….

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

πηγή:www.paideia-ergasia.gr

Προσλήψεις εκτάκτων καθηγητών στο ΤΕΙ Σερρών με αναλογικά κριτήρια

Posted by:  /  Tags: , , ,

Η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε την πρόσληψη 400 έκτακτων καθηγητών στα ΤΕΙ της χώρας και από αυτές τις προσλήψεις να δοθούν αναλογικά επί πλέον θέσεις στο ΤΕΙ Σερρών αφού όμως πρώτα διευκρινισθούν τα στοιχεία ως προς τον ακριβή αριθμό των ενεργών φοιτητών που έχει το Υπουργείο σε σχέση με αυτά που έχει το ΤΕΙ, ζήτησε δε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες από το Σερραϊκό ΤΕΙ προς το Υπουργείο, για να μπορέσει να ορισθεί και ο ακριβής αριθμός των εκτάκτων καθηγητών.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

Πηγή:www.myserres.gr

Tρείς διεθνείς διαγωνισμοί για εξόρυξη μετάλλων στη Ροδόπη και το Κιλκίς

Posted by:  /  Tags: , , ,

Ο υφυπουργός ΥΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης έδωσε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου το πλαίσιο της προκήρυξης τριών διεθνών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την αξιοποίηση μεταλλευτικών χώρων. Αυτοί βρίσκονται ο ένας στο Καλλυντήρι του Νομού Ροδόπης και οι άλλοι δύο στον Νομό Κιλκίς, στο Γερακάρι Βάθης και το Πολύκαστρο – Σκρα. Ταυτόχρονα, ο υφυπουργός κάνει γνωστό ότι το ελληνικό δημόσιο επιδιώκει την εκμίσθωση μέσω διαγωνισμών περισσότερων από 20 μεταλλευτικών χώρων. Μάλιστα ειδική επιτροπή έχει ολοκληρώσει την καταγραφή όλων των στοιχείων των πρώτων 50 από τα συνολικά 100 μεταλλεία.
Η συνολική αξία των εκτιμώμενων απολήψιμων κοιτασμάτων ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των δυναμικών αποθεμάτων (αυτά που μπορούν να εκμεταλλευτούν τόσο στις σημερινές συνθήκες της αγοράς όσο και στο μέλλον) φτάνει τα 10 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά στον δημόσιο μεταλλευτικό χώρο Καλλυντηρίου το κοιτασμολογικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην παρουσία μεταλλοφορίας αντιμονίτη και των περιεχομένων μετάλλων αντιμονίου, μολύβδου, ψευδάργυρου, χαλκού και αργύρου, ενώ στον ευρύτερο χώρο υπάρχουν ενδείξεις για μεταλλοφορία χρυσού. Η αξία στα δυναμικά αποθέματα ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ. Στον δημόσιο μεταλλευτικό χώρο Βάθης – Γερακαρίου το οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην παρουσία κοιτασματολογικών συγκεντρώσεων χαλκού και χρυσού.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

Πηγή:www.ethnos.gr

Προσλήψεις 13 πτυχιούχων συνεργατών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Posted by:  /  Tags: , , , ,

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ2 του Υποέργου 1 με τίτλο «Συνέχιση της παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με καινοτόμες δράσεις στο ΕΑΠ», της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση έργου σε προσωπικό, προκειμένου να δημιουργηθούν τρία εργαστήρια από απόσταση (φυσικής, χημείας και βιολογίας), για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΑΠ με την παροχή εργαστηρίων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

Αιτήσεις έως 24 Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα:

I) Για τη δημιουργία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, γοονικής διάρκειας ενός έτους, σε:

1. Δύο (2) Διδάκτορες Φυσικής, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην: α) ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού προσομοίωσης φυσικών διαδικασιών του μικρόκοσμου με έμφαση στην προσομοίωση αντιδράσεων σωματιδίων και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη, β) ανάπτυξη οργανολογίας ανιχνευτικών διατάξεων σωματιδιακής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, γ) ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού επιλογής πειραματικών δεδομένων και ελέγχου πειραματικών διατάξεων.

2. Έναν (1) πτυχιούχο Φυσικής, ο οποίος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία σε οργανολογία ανιχνευτικών συστημάτων πειραματικής Φυσικής, σε λήψη και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων καθώς και σε χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης σε κλάδο της φυσικής

3. Έναν (1) πτυχιούχο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ο οποίος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε: α) διαχείριση και ανάπτυξη δικτύων υπολογιστικών συστημάτων UNIX/LINUX και β) τεχνολογίες GRID. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης σε αντίστοιχο κλάδο.

II) Για τη δημιουργία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

1. Τρεις (3) Διδάκτορες Χημείας ή υποψήφιους διδάκτορες Χημείας, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη διδακτική και ερευνητική εμπειρία στα πεδία: α) Ανόργανης Χημείας, β) Αναλυτικής Χημείας, γ) Φυσικοχημείας, δ) Οργανικής Χημείας, ε) Κατάλυσης, στ) Επιστήμης Διεπιφανειών. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και στην ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

2. Έναν (1) πτυχιούχο Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή Φυσικών Επιστημών ή δευτερευόντως συγγενούς κλάδου της Χημείας

3. Έναν (1) πτυχιούχο Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου της Επιστήμης των Υπολογιστών.

III) Για τη δημιουργία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, σε:

1. Τρεις (3) Διδάκτορες Βιολόγους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν εκτεταμένο επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη, τουλάχιστον διετή εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

2. Έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ο οποίος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και ειδικές τεχνικές γνώσεις στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Καταληκτική ημερομηνία: 24-10-2011

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610-367636 & 2610-367630.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

Πηγή: www.pagida.gr

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης του «Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΑΠΙΤ)

Posted by:  /  Tags: , , ,

Το Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία «Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΑΠΙΤ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό κατά τους όρους της παρούσας και των ανωτέρω διατάξεων, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ενιαίων Υπηρεσιών), των Τομέων, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Τομέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
1. ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΠΙΤ, Ακαδημίας 58, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΤΑΠΙΤ στον 7ο όροφο, στις 24/10/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ, στον 6ο όροφο  του ΤΑ.Π.Ι.Τ. , Ακαδημίας 58, Αθήνα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται δεκτές.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

Πηγή:www.tapit.gr

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ιλίου

Posted by:  /  Tags: , , ,

Ο Δήμαρχος Ιλίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί της Μέσης Χονδρικής Τιμής (Μ. Χ. Τ.), όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής,€ πλέον Φ. Π. Α. 23 % 102.672,00 € για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου για ένα (1) ημερολογιακό έτος. για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια καυσίμων έτους 2012», προϋπολογισμού 446.400,00 πλέον Φ. Π. Α. 23 % 102.672,00 € για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου για ένα (1) ημερολογιακό έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 16/11/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 έως 13:30

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία, πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις κάθε είδους εγγράφου ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου από και προς τις 125 γλώσσες που μεταφράζει και επικυρώνει επίσημα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις  δημοσίου εντός και εκτός Ελλάδος, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις.

Πηγή: www.ilion.gr

Πρόσληψη συμβασιούχων έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα (18/10/2011)

Posted by:  /  Tags: , , , ,

Θέσεις συμβασιούχων έργου από 18/10/2011 προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προκηρύξεις.
Οι θέσεις παρουσιάζονται κατά φορέα, κλάδο – ειδικότητα και διάρκεια απασχόλησης.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* 1 ΑΕΙ Ξενόγλωσσου ή Μεταφραστικού Τμήματος (μέχρι 31.5.2012)
Αιτήσεις μέχρι 31.10.2011.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* 1 ΑΕΙ Ξενόγλωσσου ή Μεταφραστικού Τμήματος (μέχρι 31.5.2012)
Αιτήσεις μέχρι 21.10.2011.
Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού
* 1 ΠΕ Νομικό
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2011.
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 για εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νότιου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας
Αιτήσεις μέχρι 1.11.2011.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Πληροφορικής – Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 27.10.2011.
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 2 ΑΕΙ Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών (6 μήνες+)
Αιτήσεις μέχρι 4.11.2011.
Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων
* 1 Καθαριότητας
Αιτήσεις μέχρι 24.10.2011.
Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων
* 13 Καθαριότητας
Αιτήσεις μέχρι 24.10.2011.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιώντας επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών –απόλυτα αποδεκτές για όλους τους διαγωνισμούς, προκηρύξεις του δημοσίου, σας ενημερώνει πως λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο προς εξυπηρέτηση και των ανωτέρω υποψηφίων. Αναζητήστε τις ειδικές τιμές για όλους τους υποψήφιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου.

Πηγή: www.proslipsis.gr

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου Αυτοκινήτου στο Δήμο Διονύσου

Posted by:  /  Tags: , , , ,

Ο Δήμος Διονύσου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφέρουσα προσφορά για την Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου Αυτοκινήτου
τύπου πρέσας χωρητικότητας 7μ3».

1). Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης τη
Συμφέρουσα Προσφορά, για την Προμήθεια Ενός (1) Απορριμματοφόρου
Αυτοκινήτου τύπου πρέσας χωρητικότητας 7μ3, προϋπολογισθείσας αξίας
60.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%, 13.800,00 €, ήτοι συνολικής προϋπο-
λογισθείσας αξίας 73.800,00 €.
Για το σκοπό της εν λόγω προμήθειας, έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του
δήμου για το έτος 2011 ποσό 73.800,00 € με Κ.Α. 20.7132.0006.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου.
2). Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:
Άρθρο 1_ Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της εν λόγω προμήθειας
περιλαμβάνονται στο συνημμένο τεύχος της Μελέτης 9/2011 η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 2_ Τόπος & Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, οδός Λ.Μαραθώνος
29 και Αθ. Διάκου-Αγ. Στέφανος, την 21η Οκτωβρίου 2011, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09:30 με 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Άρθρο 3   Δικαιούμενοι Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν κατασκευαστές και προμηθευτές
απορριμματοφόρων αυτοκινήτων .
Άρθρο 4_ Δικαιολογητικά Συμμετοχής για την Επιλογή των Υποψήφιων
Αναδόχων
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό για την επιλογή των
υποψήφιων αναδόχων, για το σκοπό της σύναψης σύμβασης δημόσιας
προμήθειας, υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού.
Συγκεκριμένα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:
4.1 Οι Έλληνες πολίτες
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη
δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι
απασχολούμενοι στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά του
παραπάνω εδαφίου (γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά
πιστοποιητικά.
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4.2 Οι Αλλοδαποί
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ)Πιστοποιητικά των κατά περίπτωση αρμοδίων αρχών της χώρας
εγκατάστασής τους από τα οποία να προκύπτουν οι αντίστοιχες ενημερότητες.
δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους.
4.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 4.1 και 4.2 .
4.4 Οι συνεταιρισμοί
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ) Τα πιστοποιητικά των (γ) και (δ) των παρ. 4.1 και 4.2
4.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση.
β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που
αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις
του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη
μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από
τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν
ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της
προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά
τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή
θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους
από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Προκειμένου να επιλεγούν οι προμηθευτές των οποίων θα αξιολογηθεί η
προσφορά τους, υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού, από έκαστο
προμηθευτή , πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη φερεγγυότητα, την
επαγγελματική αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάστασή τους, και τις τεχνικές τους δυνατότητες, όπως:
1. Δήλωση του προσφέροντα περί λειτουργίας ή μη υπό καθεστώς νομικών
περιορισμών.
2. Δήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του
σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Δήλωση του συμμετέχοντα για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό
παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
4. Δήλωση του προσφέροντα με στοιχεία για τη συνέπεια στην εκπλήρωση,
τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς
τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.
5. Δήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να
έχει κάνει ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που του έχουν ζητηθεί.
6. Στοιχεία για την οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, όπως
o βεβαίωση τουλάχιστον μίας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού
οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική
ικανότητα του προσφέροντα.
o αντίγραφα ή αποσπάσματα των ισολογισμών του προσφέροντα
κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους διενέργειας του
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν ο προσφέρων λειτουργεί ή
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια
είδη, κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση,
κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει ισολογισμούς που
έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν στο
διάστημα αυτό.
o δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του
προσφέροντα, καθώς και του κύκλου εργασιών του που αφορά
ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες
του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
7. Στοιχεία για την επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το
εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της.
8. Στοιχεία για τις εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, όπως υποβολή
καταλόγου των κυριοτέρων παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
κατά την προηγούμενη τριετία (είδος, ποσότητα, αξία, ημερομηνία
παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, παραλήπτης δηλ.
δημόσιο ή ιδιωτικός τομέας – στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει
στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα
της αρμόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη
παράδοση των υλικών, ενώ στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει
στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα
παραστατικά έγγραφα πώλησης).
9. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού του προμηθευτή και των μέτρων που
λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας.
10. Υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής (θεωρημένη από αρμόδια αρχή).
11. Δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες των προς προμήθεια προϊόντων.
12. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες
ποιοτικού ελέγχου (ISO 9000 του εργοστασίου κατασκευής των
υπερκατασκευών, πιστοποίηση της σειράς ISO 14000 και πιστοποίηση της
σειράς ISO 18000).
Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού, για την επιλογή των
υποψήφιων αναδόχων, δήλωση του συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση των
όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σημείων
εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειμένου
να αξιολογηθούν.
Σχετικά με τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια,
εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την
προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την
προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία με
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με αυτό.
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι
διαγωνιζόμενοι με την επίδειξη της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυμες
εταιρείες εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο εκτός της ταυτότητάς του θα
προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο όπου θα εγκρίνεται
η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι
εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων
αυτή.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν
από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιωμένου του γνησίου υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Άρθρο 5_ Χρόνος και Τρόπος υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά
στην παρακάτω διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Λ.ΜΑΡΑΘ9ΝΟΣ 29 & ΑΘ._ΙΑΚΟΥ
Τ.Κ. 145 65- ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στο Δήμο (αρμόδιο γραφείο) λήγει την
10:00 π.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Η προθεσμία για την παραλαβή από το Δήμο των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 20η ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
που κλείνει το πρωτόκολλο του Δήμου.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην Επιτροπή του
Διαγωνισμού από ώρα 09:30 π.μ. μέχρι την ώρα, που ορίζεται στο άρθρο 2 της
παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο Δήμο εκπρόθεσμα ή
κατατίθενται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης,
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ΄ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως
εκπρόθεσμες.
Άρθρο 6_ Τρόπος Σύνταξης Προσφορών
6.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια
του διαγωνισμού και τη συμμετοχή των προμηθευτών σ΄ αυτόν συντάσσονται
στην Ελληνική Γλώσσα.
6.2 Οι προσφορές, με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται μέσα σε
φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα.
Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
δηλαδή «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με αυτήν
στοιχεία και ειδικότερα, ως εξής:
_ Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων αναδόχων, του άρθρου 4
της παρούσας διακήρυξης, καθώς και η εγγύηση συμμετοχής
_ Τα τεχνικά στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση και
βαθμολόγηση των συμμετεχόντων τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨
_ Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨

6.3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
6.4 Οι προσφορές υπογράφονται είτε από τους ίδιους τους προσφέροντες είτε
από τους νομίμους εκπροσώπους τους.
6.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει
να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης.
6.6 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές, επί ποινή αποκλεισμού, μόνον προσφορές
που αφορούν το σύνολο των ζητούμενων ειδών της προμήθειας.
Άρθρο 7_ Αποκλίσεις – Διευκρινίσεις – Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές
Προσφορές.
7.1 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο
προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης
ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν
ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από
έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
7.2 _εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.3 Εναλλακτικές προσφορές γίνονται δεκτές, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται
στις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στη Μελέτη 9/2011 που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 8_ Προέλευση Προσφερομένων Ειδών
8.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται να
αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των
ειδών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για είδη
προερχόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8.2 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο
οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα είδη, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος
μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην
προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του,
καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού
προϊόντος για κάθε μια από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα
υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν
διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά
απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής κοινοποιείται
στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής
αποκλεισμού του δηλώσαντος, από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου,
για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την
κατασκευή μερικώς ή ολικώς των ειδών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
8.3 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφέροντα είδη, μερικά
ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ΄ αυτή και υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα
κατασκευασθούν τα είδη με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την
εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα, υπέρ
του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
Άρθρο 9_ Εγγυήσεις
9.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
Γλώσσα. 9ς εγγυήσεις θεωρούνται τα παρακάτω έγγραφα:
α) Οι εγγυητικές επιστολές, β) οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου και γ) τα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης υπέρ
του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την προϋπόθεση ότι το
περιεχόμενο αυτής είναι διαμορφ