Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία

Posts Tagged ‘ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ’


5 θέσεις δημοσίου στην Πρέβεζα και 3 στη Σάμο

Posted by:  /  Tags: , , , , , , , , ,

Πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού στη Νέα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πρέβεζας αναλυτικότερα: 1 ΠΕ Νηπιαγωγός για τον Παιδικό Σταθμό Νέας Σινώπης, 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος για τον Παιδικό Σταθμό Νέας Σινώπης, 1 ΔΕ Μάγειρας/μαγείρισσα για τον Παιδικό Σταθμό Νέας Σινώπης, 1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας για τον Παιδικό Σταθμό Νέας Σινώπης και 1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας για τον Παιδικό Σταθμό Μαργαρώνας. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία. Προθεσμία υποβολής μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 22709.

Τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας σύμβασης ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων 1 θέση ΔΕ Νοσηλευτών/τριών και 2 θέσεις καθαριστών/ καθαριστριών, στο Δημοτικό Γηροκομείο Βαθέος Σάμου. Προθεσμία υποβολής μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22733 50122/50139

Καλή επιτυχία!!