Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία

Posts Tagged ‘ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 270 προσλήψεις στη ΔΕΗ’


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ13 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Posted by:  /  Tags:

13 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καταληκτικές ημερομηνίες από: 02.12.2013 – 13.1.2014)

13 job positions in European Union entities (deadlines from: 02.12.2013 – 13.01.2014)

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

metafrastiki.gr,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ13 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 13 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Posted by:  /  Tags: , , ,

13 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καταληκτικές ημερομηνίες από: 12.12.2013 – 6.1.2014)

13 job positions in European Union entities (deadlines from: 12.12.2013 – 06.01.2014)

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 111 θέσεις βοηθών, επιπέδου AST3

Posted by:  /  Tags: , , ,

Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 111 θέσεις βοηθών, επιπέδου AST3. (Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 14 Ιανουαρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.)

European Union Open Competition proclamation for 111 assistant jobs, at level AST3. Deadline (including validation): 14 January 2014 at 12 noon, Brussels time.

Περισσότερεςπληροφορίεςστοπαρακάτω pdf αρχείο:

Extra information in the following pdf file:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:355A:0001:0009:EL:PDF

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 8 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Posted by:  /  Tags: , , ,

8 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8/12/2013) (καταληκτικές ημερομηνίες: 31.12.13 – 7.1.2014)

8 job position in entities of the European Union (12/08/2013) (deadline:  31.12.13 – 7.1.2014)

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / Διακήρυξη διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τα περίπτερα των εκθέσεων Intourmarket, ΜΙΤΤ, UITT και AITF

Posted by:  /  Tags: , , ,

Διακήρυξη διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τα περίπτερα των εκθέσεων Intourmarket, ΜΙΤΤ, UITTκαι AITF. Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00.

International public open declaration for the Intourmarket, ΜΙΤΤ, UITT and AITF exhibition kiosks. Closing date: Wednesday, 22 January 2014at 10:00.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 


 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / Διακήρυξη για περίπτερα έκθεσης International Mediterranean Tourism Market

Posted by:  /  Tags:

Διακήρυξηγιαπερίπτεραέκθεσης International Mediterranean Tourism Market (I.M.T.M. 2014). Καταληκτικήημερομηνίαδιαγωνισμού:Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 καιώρα 10:00.

Declaration for exhibition kioksk in the International Mediterranean Tourism Market (IMTM 2014).Closingdate:Friday, 13 December 2013at 10:00.

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

www.elliniki-metafrastiki.gr,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / Διακήρυξηγιαπερίπτεραέκθεσης International Mediterranean Tourism Market

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στην ΕΕ

Posted by:  /  Tags: , , ,

 

 Νέοι διαγωνισμοί για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στην ΕΕ.

Η προκήρυξη ανακοινώνεται στις 20/12/2012 και η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του EPSO ως 22/1/2013.

Opening of new competitions for permanent positions within the EE.

The proclamation is being announced on 20/12/2012 and the application should be submitted electronically at the EPSO website until 22/01/2013.

Extra information: http://europa.eu/epso/index_en.htm

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Posted by:  /  Tags: , , ,

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης (προσωρινά αποτελέσματα).

 

Public Benefit Program in supervised entities, offering 27.948 full-time job positions for unemployed people registered at the Manpower Employment Organization (temporary results).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 7.400 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε εγγεγραμμένους ανέργους

Posted by:  /  Tags: , , ,

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 7.400 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. (λήγει την 13.12.2013, καιώρα 12ημεσημβρινή).

Public Benefit Program in supervised entities, offering 7.400 full-time job positions for unemployed people registered at the Manpower Employment Organization(expires on 13.12.2013, at 12:00).

 

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / 270 προσλήψεις στη ΔΕΗ

Posted by:  /  Tags: , , ,

«Τρέχουν» οι προθεσμίες για 270 προσλήψεις στη ΔΕΗ

Deadlines for 270 job positions in Public Power Corporation of Greece

Πληροφορίες και στο:

Extrainformationat:

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23321

 

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία πραγματοποιεί τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ όλων των δικαιολογητικών, πτυχίων, τίτλων σπουδών, κειμένων και εγγράφων, ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων με επικύρωση ΙΣΟΤΙΜΗ του Υπουργείου Εξωτερικών για ΟΛΟΥΣ τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ και ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Οι μεταφράσεις γίνονται απόλυτα αποδεκτές από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( Διαγωνισμούς Δημοσίου, Ξένα Πανεπιστήμια).

Η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία σας εύχεται καλή επιτυχία και βρίσκεται στη διάθεσή σας, 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, για την επίσημη επικύρωση των εγγράφων σας για μια έγκυρη συμμετοχή.

 

TheGreekTranslationCompanyperforms OFFICIALTRANSLATIONSof all kind ofdocuments, certificates, diplomas, texts, either Greek or foreign, ​​with validation which isEQUAL to that ofthe Ministry of Foreign Affairs, for ALLCOMPETITIONSandGOVERNMENT PROCLAMATIONS.

Translations arefullyaccepted byALLPUBLICENTITIES(State Competitions, InternationalUniversities).
TheGreekTranslationCompanywishes yougood luck and it is at your disposal, 24 hours 7 days a week, 365days a year, to officially validateyour documentsforavalid entry.